vrijdag 31 maart 2017

Zorg voor een structureel begrotingsoverschot

Dat zijn niet mijn woorden, maar die van Klaas Knot, de directeur van De Nederlandsche Bank (DNB).
Hij pleit voor een structureel overschot van 1% op de rijksbegroting. Hij onderbouwt dat met de feiten dat het begrotingssaldo bij de afgelopen 6 recessies met zo'n 3,5 tot 4 % kromp. Met een overschot van 1% blijf je dan precies binnen de normen die binnen de EU zijn afgesproken, namelijk een begrotingstekort van 3%. Zelf schreef ik pasgeleden ook al wat over het aflossen van de staatsschuld.

Daarnaast, al zegt hij dat niet, bouw je zo ook langzaam de staatsschuld wat af. Dat levert misschien in deze tijden van negatieve rentes niets op, maar ooit zal ook de rente op staatsleningen weer gaan stijgen. Dan zal een lagere staatsschuld ervoor zorgen dat de rentelasten ook minder hard stijgen.

Verder zegt Knot in een interview met de Telegraaf nog wat interessante dingen. Hij verwacht bijvoorbeeld dat he ECB-opkoopprogramma na de komende jaarwisseling snel afgebouwd gaat worden. Ik lees daar zelf in dat daarna de rente van ECB ook langzaam omhoog zal gaan, ook al zegt hij dat niet. Wat snel afbouwen is zegt hij niet, dus blijft gissen hoe snel dat echt gaat.

Ook pleit Knot nogmaals om de hypotheekregels zo aan te passen dat je nog maar 90% van de woningwaarde geleend mag worden en om de hypotheekrenteaftrek versneld af te lossen.

Ook vind hij dat pensioensparen best wat minder fiscaal gestimuleerd hoeft te worden, zeker voor de mensen met hoge inkomens. Dat laatste las ik voor het eerst en heb daar nog geen mening over kunnen vormen.

Wat vinden jullie van de ideeën van Klaas Knot?

donderdag 30 maart 2017

Belasting op spaargeld ok

De afgelopen periode zijn er diverse rechtszaken geweest over de vermogensrendementsheffing (VRH). In al deze rechtszaken bepaalde de rechter dat de VRH gerechtvaardigd was.
Bij de VRH wordt een fictief rendement bepaald en daar wordt belasting over geheven. De eisers wilden juist dat er belast wordt over het daadwerkelijk behaalde rendement.

Ik kan daar wel in meegaan. Het is met alle digitale mogelijkheden ook niet heel moeilijk meer om te achterhalen hoeveel rendement iemand behaalt heeft op zijn vermogen. Dan zou je daar ook eenvoudig belasting over kunnen heffen. Vorig jaar september schreef ik al een keer hoe ik dat zou vormgeven.

Belasting heffen op een fictief rendement is een beetje hetzelfde als belasting heffen op een fictief salaris. Bijvoorbeeld: Jij hebt baan X, dus dan zal je wel Y euro salaris hebben. Daarom mag jij Z euro belasting betalen.

woensdag 29 maart 2017

Oud-studenten snappen eigen studieschuld niet


Op diverse media berichtten gisteren over oud-studenten die in de problemen komen met het terugbetalen van hun studieschuld. In totaal zijn er zo'n 140.000 oud-studenten met betalingsachterstanden.

Wanneer deze hoogopgeleiden om wat voor reden dan ook een betalingsachterstand oplopen reageren ze niet of niet adequaat op waarschuwingspost die ze van de DUO ontvangen.

Onze Nationale Ombudsman vindt dat de DUO niet goed communiceert met deze oud-studenten. Lees de volgende quote uit het gelinkte artikel goed en laat het even op je inwerken....

"Van Zutphen vindt dat DUO niet op een goede manier communiceert met de (oud-)studenten over de schulden. Zo stuurt DUO weliswaar mails, betalingsverzoeken, notificaties en aanmaningen, maar daar slaan studenten vaak niet op aan. De communicatie moet actiever en persoonlijker, vindt hij."

Lees de quote dan nog een keer goed.

De DUO stuurt dus mails, betalingsverzoeken, notificaties en aanmaningen. Maar deze hoogopgeleide mensen slaan hier niet op aan, wat dat dan ook mag betekenen. Ik lees hierin: "maar studenten negeren dit".

In een ander artikel over dit onderwerp lees ik:

"In de praktijk valt dat tegen. Studenten ontvangen de notificatiemails niet, omdat zij hun mailadres hebben gewijzigd en dit niet hebben doorgegeven aan DUO. Ook vergeten zij vaak in te loggen nadat het ontvangen van een notificatiemail. 'Zij lieten daarbij ook weten dat zij MijnDUO weinig raadplegen. Hierdoor kan de schuld al flink opgelopen zijn als per post het Betalingsverzoek wordt ontvangen', aldus de Ombudsman."

Mensen die geheel zijn opgegroeid in een wereld met email snappen blijkbaar niet dat ze wijziging van emailadres moeten doorgeven, of het oude adres mail laten doorsturen.
Dus je krijgt een bericht dat je een betalingsachterstand hebt met een link dat je op mijnDUO meer informatie kunt vinden en van "vergeet" je in te loggen. Dat kan natuurlijk best 1x gebeuren, maar dan krijg je eerst nog een herinnering.

Nog een stukje uit het tweede artikel:

"Concreet betekent dat DUO allemaal (voornamelijke digitale) post stuurt over bijvoorbeeld het vervallen van ov-rechten, schulden en betalingsachterstanden. Deze digitale post komt in de berichteninbox op MijnDUO alwaar de student kan geraken door in te loggen met DigiD. Op het moment dat er een bericht klaarstaat ontvangt de student hiervan een notificatie per e-mail. Geen zaken die voor een digitale generatie voor onmogelijk lijken."

Ik vind het erg zorgwekkend dat zo veel jonge hoogopgeleide mensen niet snappen dat als je een herinnering, betalingsverzoek of aanmaning krijgt, je actie moet ondernemen. Dat kan zijn door alsnog te betalen of om een betalingsregeling of pauze in je aflosverplichtingen te regelen.

Ik zou bijna zeggen dat dit het failliet van ons onderwijs is, want ik kan me niet voorstellen dat het bij 140.000 mensen onwil of overmacht is....

In het verleden had ik (M) ook een behoorlijke studieschuld doordat ik veel te lang over mijn studie gedaan heb. Maar vanaf het begin heb ik netjes aan alle betalingsverplichtingen voldaan en ben op een gegeven moment zelfs extra gaan aflossen op die lening. De reden daarvoor was dat ik bij de hypotheek van onze huidige woning kon zeggen dat ik geen studieschuld meer had, ondanks dat die niet werd meegerekend.
Op het moment dat de betalingen begonnen was ik echt niet zo bewust met geld bezig en was ook mijn administratie best een grote chaos, maar de post van de IB-groep (nu de DUO) wa altijd wel goed gearchiveerd.

Ik kan er gewoon niet bij dat mensen, hier vermoed ik in veel gevallen, zo laks kunnen zijn met hun schuld(en). En dat los je volgens mij niet op door de DUO alle mensen met een betalingsachterstand te gaan bellen zoals de ombudsman voorstelt......

Hoe kijken jullie hier tegen aan?

dinsdag 28 maart 2017

Topmaand voor onze dividendinkomsten

Maart was voor ons een topmaand wat betreft dividendinkomsten. We kregen dividend uitgekeerd van 4 bedrijven, in totaal kregen we €51,60 bijgeschreven. Dat is na inhouding van de dividendbelasting. Dit is meer dan afgelopen december, wat tot nu toe onze topmaand was. En toen hadden we een bedrijf extra dat uitkeerde ten opzichte van nu.

Van één bedrijf, Shell, kregen we het dividend uitgekeerd in 1 aandeel en de rest werd in geld betaald. In totaal hebben we dit jaar nu €75 aan dividend uitgekeerd gekregen. Met de porthefeuille die we nu hebben zouden we aan het eind van het jaar uitkomen op ongeveer €350. Al is dat wel afhankelijk van de wisselkoers met de dollar.

Behalve dit dividend hadden we deze maand geen passief inkomen.

Hoe was jullie maand wat betreft passief inkomen?


maandag 27 maart 2017

Hoeveel zakgeld is normaal?

Vanmorgen met het openslaan van de krant viel mijn blik al snel op een artikel over zakgeld.
In het kader van de week van het geld was er onderzoek gedaan naar verschillen in zakgeld bij jongens en meisjes in de laatste klassen van het basisonderwijs. En dan niet zozeer hoeveel ze krijgen, maar weer naar hoeveel ze zouden willen en wat ze er mee zouden doen.

Uit dit onderzoek bleek dat jongens hoger inzetten als het aankomt om vragen over zakgeld. Gemiddeld zijn jongens pas tevreden wanneer ze iets meer dan 40 euro per week krijgen, terwijl meisjes al tevreden zijn als ze iets meer dan €26,50 krijgen. Dat vind ik een zeer groot verschil. In de praktijk krijgen kinderen echter veel minder, 76% van de kinderen krijgt niet meer dan 13 euro per maand

In het artikel in de krant wordt er geen verklaring gegeven waar dit grote verschil vandaan komt. Wel denken meer jongens dan meisjes dat geld gelukkig maakt. Van de jongens denk 66% dat en van de meisjes net iets minder dan de helft (49%). Jongens denken dat ze met veel geld veel leuke dingen kunnen doen en alles kunnen kopen wat ze willen terwijl meisjes meer hechten aan bijvoorbeeld gezond zijn. 80% van de kinderen kiest bij de keuze tussen geld of spullen voor geld.

Ik vind dit opvallende verschillen, en misschien zie je hier al wel een voedingsbodem voor het ongelijke speelveld op de arbeidsmarkt, waarbij vrouwen vaker kiezen voor deeltijd werk dan mannen en mannen meer betaald krijgen voor hetzelfde werk dan vrouwen. Ik heb daar echter geen verstand van dus ik ga me daar ook niet aan wagen.

Maar het kan ook zijn dat meisjes van die leeftijd gewoon een beter beeld hebben van wat een realistischer hoeveelheid zakgeld is.

De week van het geld is een jaarlijks initiatief om kinderen bewust met geld om te laten gaan. Ik vind dit een goed initiatief, maar vind ook dat daar een grote rol en verantwoordelijkheid van ouders bij hoort.

Onze dochter is nog wat te jong om haar te leren over geld, al vertellen we haar vaak wel dat we "centjes moeten betalen" voor bepaalde zaken. Verder vroeg ze pas, een week nadat we naar de Efteling waren geweest, wanneer we weer gingen. Toen hebben we ook uitgelegd dat we daar eerst weer voor moesten sparen.

Hoe leren jullie je kind(eren) met geld omgaan en wanneer zijn jullie begonnen met zakgeld?

zondag 26 maart 2017

Tuinieren

gisteren hebben we een dagje heerlijk kunnen genieten van het prachtige lenteweer. Wij hebben dat thuis in de tuin gedaan.
M heeft de laatste reparaties uitgevoerd die waren ontstaan door de poging tot inbraak en V had nieuwe plantjes gekocht om wat lege plekken op te vullen.

Ook dochter hielp goe mee door met haar gietertje de nieuwe plantjes water uit de regenton te pakken en te geven.
Hebben jullie ook genoten van het lekkere weer?

zaterdag 25 maart 2017

Onderzoek op nu.nl geeft aan dat de meeste mensen het geld dat ze over houden vooral op de spaarrekening zetten.
Ondanks dat ze niet of nauwelijks nog rente krijgen op de spaarrekening spaart bijna 60% van de mensen die de enquete hadden ingevuld stug door.
Een groot deel van deze mensen denkt dat de spaarrente op termijn wel weer zal stijgen en een derde zegt ook niet te weten wat ze anders met hun geld zouden moeten doen.

Bijna een derde van de ondervraagden bewaart ook (een deel van) niet meer op de bank. Ruim de helft van die groep bewaart het gewoon thuis, onder het matras kan ik me zo voorstellen.

Ongeveer een vijfde lost de hypotheek of andere schulden af.
Een kleiner deel, 17%, heeft een spaarrekening in het buitenland geopend en slechts 13% belegt. Blijkbaar acht men het veiliger om het geld in het buitenland te stallen dan om te beleggen.

Wat doen wij?
Wij hebben ons spaargeld gewoon op de bank staan. Maar we lossen ook af op de hypotheek en we beleggen een beetje. Op dit moment is de verhouding dat we ca. €600 sparen, €600 extra aflossen op de hypotheek en beleggen we €100 per maand. Dat versturen we gelijk als het salaris gestort wordt. Als er dan vlak voor het nieuwe salaris nog wat extra over is bekijken we voor welk doel we dat gebruiken. Op dit moment is dat vooral sparen, maar eerder ging het extra geld naar beleggen.

Op welk manier zetten jullie het geld dat over blijft in?

vrijdag 24 maart 2017

Hardlopen weer aan het oppakken

Eén van de doelen van mij (M) voor dit jaar is om het hardlopen weer wat op te pakken. Dat is eigenlijk sinds vorig jaar april, na een mislukte marathon, helemaal in het slop geraakt.

Rond de jaarwisseling deed ik al eens een poging om weer te beginnen maar verder dan 2x lopen kwam ik niet. De motivatie was er nog niet voor de volle 100% en dan helpt slecht weer ook niet om de regelmaat erin te krijgen.

Maar nu kriebelt het weer. Afgelopen vrijdag liep ik voor het eerst weer een stukje. En zondag ging dochter mee op haar loopfietsje. Ik liep twee lantarenpalen vooruit en liep dan weer terug naar haar toe. Aan het einde stopten we nog even bij een speeltuintje in de wijk en na 10 minuutjes spelen liepen we weer naar huis.
Dochter vond het helemaal geweldig al was ze daarna ook wel uitgeblust (net als pappa overigens).

En gisteren volgde het derde rondje binnen de week. Weer een stukje verder en ook nog een beetje minder langzaam. Nu is het zaak om de motivatie en de regelmaat erin te houden, maar ik heb er vertrouwen in dat het dit keer wel gaat lukken.

Wil het jullie een beetje lukken met je sportieve doelen?

donderdag 23 maart 2017

Lange termijn plan (1): De hypotheek

Pas op: redelijk lange blog

Dit is eigenlijk pas het tweede jaar dat we bewust aan de gang zijn met het aflossen van de hypotheek. En vorig jaar zijn we ook bescheiden begonnen met beleggen met het idee van een passief inkomen voor later.
Collega-blogger stoppenvoormijnvijftigste blogde heel toevallig afgelopen maandag ook al over zijn concrete plan.

In twee of blogposts zal ik onze plannen op weg naar financiële onafhankelijkheid proberen toe te lichten. Vandaag zal ik het eerste deel bespreken: het aflossen van de hypotheek.

Vaag hadden we wel het plan om in 2025 van onze aflossingsvrije hypotheek af te zijn en als het maar even kan ook van onze annuïtaire hypotheek, maar voor de spaarhypotheek die t/m 1-1-2036 doorloopt hadden we nog niet echt een plan. Wel hebben we dit jaar al 10% op dit leningdeel afgelost.

De afgelopen periode hebben we na zitten denken over hoe we de gehele hypotheek kunnen aflossen. Onze spaarhypotheek is namelijk geheel inflexibel. We kunnen dus niet extra storten en ook niet de looptijd verkorten. Eigenlijk kunnen we alleen extra aflossen.

Maar met de nieuwe regels rondom de spaarhypotheek kunnen we wel een stuk eenvoudiger de hypotheek openbreken of oversluiten naar een andere hypotheekvorm. Dit jaar gaan we dat echter nog niet doen. Wel gaan we ons oriënteren op wat er mogelijk is met de spaarhypotheek. We willen namelijk een plan opstellen om ook dit deel in 2025 afgelost te krijgen.

We zien zelf twee opties om het aflossen van de spaarhypotheek te versnellen:
 • Oversluiten naar een andere (bank)spaarhypotheek waarbij we wel de looptijd kunnen inkorten en waar we kunnen bijstorten.
 • Oversluiten naar een andere hypotheekvorm zoals een lineaire of annuïtaire hypotheek en dan door extra aflossen sneller aflossen.
Als we de hypotheek over kunnen sluiten naar een andere spaarhypotheek behouden we maximaal voordeel van de hypotheekrenteaftrek. We kunnen dan storten en de looptijd verkorten zodat we ook in 2025 of 2026 dit hypotheekdeel kunnen aflossen.

Mocht dat niet kunnen dan is er de optie om te kiezen voor een hypotheekvorm waarbij standaard elke maand wordt afgelost en met extra aflossingen zorgen dat we in 2025 het huis geheel afgelost hebben.

Het plan
Op dit moment betalen we €206 per maand aan rente op de spaarhypotheek, daarnaast leggen we elke maand €133 in. In totaal is dat €339.

Als we volgend jaar de spaarhypotheek zouden omzetten naar een annuïtaire hypotheek met een looptijd van 10 jaar, als het mogelijk is om een kortere looptijd te nemen, zouden de maandlasten bij de huidige rente met €160 per maand stijgen. Daarnaast zouden we dan per jaar ruim €3.100  extra moeten aflossen om in 2025 dit deel helemaal afgelost te hebben.

Samen met de 10% op de andere twee hypotheekdelen zouden we per jaar €14.800 extra aflossen. Dat hebben we vorig jaar, op 300 euro na, ook gedaan, terwijl we toen hogere woonlasten hadden dan volgend jaar het geval zou zijn als we dit plan doorzetten. Het zou financieel dus  moeten passen, mits we de buffer op orde hebben en maar minimaal beleggen.

Dat laatste komt in een volgend deel aan de orde.woensdag 22 maart 2017

0,0%

Triodos Bank zal vanaf 3 april de eerste bank van Nederland zijn die 0,0% rente biedt op een gewone spaarrekening. De bank verlaagt haar spaarrente van 0,1% naar 0.
Voor Nederland is dit een unicum, maar in andere landen in Europa wordt er bij sommige banken zelfs al een negatieve spaarrekening berekend.

Deze extreem lage rentes zijn het gevolg van het rentebeleid van de Europese Centrale Bank (ECB). En dat alles met het doel om de inflatie rond de 2% te krijgen. Dat is intussen gelukt, maar het lijkt er nog niet op dat de ECB wat aan het rentebeleid of het opkopen van obligaties gaat doen op korte termijn.

Wij hebben bij een aantal online banken rekeningen met nog 0,5% rente voor zolang het nog duurt. Krijgen jullie nog een beetje rente over je spaargeld?

dinsdag 21 maart 2017

2000 miljardairs

In dollars gemeten. Dat zijn er best veel. Het betekent dat er op elke 3 miljoen mensen 1 miljardair rondloopt op deze wereld.

Als het aantal miljardairs helemaal eerlijk verdeeld zou zijn, zouden we in Nederland recht hebben op  5 of 6 miljardairs. We hebben er 9 en dat valt me eigenlijk nog mee, gezien het feit dat we in Nederland bovengemiddeld rijk zijn.


maandag 20 maart 2017

Banken berekenen te veel boeterente

De AFM heeft uitspraak gedaan dat hypotheekverstrekkers een te hoge boete berekenen bij het overstappen van hypotheekverstrekker of bij het oversluiten van de hypotheek.

De AFM komt vandaag met een leidraad hoe de boeterente berekend moet worden. Uitgangspunt is dat gedorven winst niet mag worden meegerekend, alleen de daadwerkelijke kosten voor een verstrekker.
De AFM heeft besloten dat mensen die na 14 juli 2016 te veel boeterente betaald hebben dat terug krijgen.

Vanavond is dit ook een onderwerp bij kassa overigens.

zondag 19 maart 2017

Uitgaven onder de loep: nog wel wat vet op de botten

Naar aanleiding van Money Monday van In10jaarfo hebben wij deze week onze lasten ook weer eens onder de loep genomen. En wat blijkt, hebben nog best wat vet op de botten zoals dat heet.

Hoe bedoel ik dat dan precies? Nou we hebben nog best wel wat geld dat na alle vaste lasten en het vaste sparen, beleggen en extra aflossen nog best wat geld over van het inkomen van M. Alleen, als de maand afgelopen is, is daar meestal toch nog maar weinig van over. We geven dus nog best wel wat geld uit aan niet noodzakelijke zaken.


Na aftrek van die vaste zaken blijft er nog zo'n €250 over. Daar moeten dan soms nog wel eens wat niet-vaste lasten van betaald worden, zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de kapper of ongepland onderhoud aan de auto en natuurlijk de leuke dingen die we wel willen blijven doen zoals een dagje naar de Efteling.

Helemaal tot 0 budgeteren vinden we dus ook geen optie. Maar als we goed naar de uitgaven kijken zien we de laatste tijd dat M weer wat vaker luncht in de kantine op kantoor. Dat is per keer al snel een euro of 3 en telt kan lekker doortellen. M gaat daarom weer dagelijks zijn boterhammen smeren. En zo zijn er nog wel wat "onnodige" kleine uitgaven waarop nog wel wat bespaard kan worden.

Om er wat "extra druk" op te zetten gaan we in een apart potje 50 euro per maand sparen. Met het bedrag dat we in dat potje gaan sparen willen we eind 2018 weer een extra aflossing doen op spaarhypotheek. Door vanaf nu dit bedrag te sparen hebben we eind 2018 in ieder geval €1000 voor dit doel. De extra aflossingen op de andere hypotheekdelen zullen we maandelijks blijven doen.
Mochten we in een maand nog geld overhouden bovenop deze 50 euro dan zullen we die gebruiken om de buffer versneld aan te vullen.

Vanaf juni verwachten we sowieso €200 extra over te houden. Dan is namelijk het collegegeld van de opleiding van V geheel betaald en zal die net geen €200 niet meer worden afgeschreven. Vanaf dat moment zullen we weer wat meer gaan beleggen.

Hoe vaak nemen jullie je uitgaven onder de loep?

zaterdag 18 maart 2017

Weer meer huizen verkocht

In februari zijn er weer mee huizen verkocht vergeleken met vorig jaar en ook vergeleken met januari. Ten opzichte van vorige maand is de stijging 7%. Ook waren er ten opzichte van vorig jaar 21% meer hypotheken geregistreerd.

De grootste stijging was bij de vrijstaande huizen, terwijl die bij appartementen het kleinst was. Op Noord-Holland na, was er een stijging in alle provincies.

Een kleine zoekopdracht op funda laat zien dat er op dit moment ruim 151.000 te koop gegistreerd staan op die site. Het totaal aantal verkochte woningen was in februari met ruim 17.000 meer dan 10% van dat aantal.

Ik vraag me af of er voldoende huizen te koop gezet worden op dit moment om een beetje aan de vraag te kunnen voldoen. Anders kunnen de prijzen nog wel eens verder omhoog schieten.

Ons huis komt er in ieder geval de komende jaren niet bij. Wij hebben geen plannen om te verhuizen..

Hebben jullie verkoopplannen?

vrijdag 17 maart 2017

Een dagje eruit

Gisteren was V jarig en dat hebben we gevierd door met zijn drieën een lekker dagje op stap te gaan. Net als vorig jaar gingen we naar de Efteling.

Met de zegels van de Appie hadden we vantevoren kaartjes gekocht. Dat scheelde toch 10 euro per kaartje en dus 20 euro in totaal. Dochter mag nog gratis naar binnen. Ook hadden we een rugzak met lekkere, zelf klaargemaakte, broodjes bij ons, wat snoepjes en koekjes. We gingen dus helemaal "verantwoord" op pad.

Wat een heerlijke dag was het, in het zonnetje liep het tegen de twintig graden aan en zonnig was het eigenlijk de hele dag. En op een doordeweekse dag was het ook heerlijk rustig. Bij de meeste atracties kon je zo gelijk instappen.

Dochter vond het weer helemaal geweldig en kreeg toch alweer een heleboel meer mee van allles dan ze vorig jaar had. De speeltuin blijft dan toch wel haar favoriet. Of het dan de oud-hollandse speeltuin is of de veel nieuwere, dat maakt haar niets uit.

Wat wel een nadeel was, was dat er nog veel aan horeca dicht was. Toen wij op het einde van de dag een ijsje wilden halen voor dochter waren juist de tentjes die dat verkopen allemaal dicht. Uiteindelijk hadden we beloofd dat we dan onderweg zouden stoppen voor een ijsje, maar aangezien ze al in slaap was gevallen voordat we het parkeerterrein af waren, heeft ze dat thuis gekregen. Samen met nog wat "tatjes" zoals zij patat altijd noemt..

Zij heeft uiteindelijk heerlijk genoten en daardoor wij ook. Een heerlijke dag om zo je verjaardag te vieren.

donderdag 16 maart 2017

verkiezingsuitslag

Allereerst wil ik iedereen bedanken voor de uitgebreide reacties op het blog van gisteren over de schoolkeuze, daar hebben we echt wel wat aan.

De uitslagen op het moment van schrijven zijn nog niet definitief bekend, maar het lijkt erop dat een centrumrechtse coalitie de meest logische optie wordt. Ik ben daar niet per se een grote fan van, (heb ook niet op die partijen gestemd) maar ik heb er ook geen grote problemen mee.

Ik ben heel benieuwd wat een nieuwe coalitie gaat brengen op financieek gebied. De gouden bergen die beloofd klinken mooi, maar moeten eerst maar waargemaakt worden.

Wat denken jullie van de verkiezingsuitslag..

woensdag 15 maart 2017

Schoolkeuze

Ondanks dat onze dochter pas 2,5 jaar is zijn we toch al bezig met de keuze voor de basisschool. Op dit moment kijken we alleen (nog) naar de twee scholen bij ons in de wijk. Want, een school in de wijk betekent ook vriendjes en vriendinnetjes uit de wijk, dat maakt afspreken om te spelen buiten schooltijd ook een stuk eenvoudiger.

Bij ons in de wijk zijn dus twee basisscholen, een openbare en een Christelijke basisschool, met elk zijn, op papier, voor- en nadelen.
Ondanks dat wij zelf altijd op openbare scholen hebben gezeten, hebben wij daar niet per se een voorkeur voor. Wel vinden we het continurooster dat die school hanteert bezwarend en vooral ook onpraktisch. Als elke schooldag de school al om kwart over 1 klaar is, betekent dat dat we op de dagen dat we beiden werken verplicht zijn om naschoolse opvang af te nemen. Naast dat dat (veel) geld kost, zijn we zelf van mening dat veel naschoolse opvang voor onze dochter ook niet per se positief hoeft uit te werken. Ook krijgen de kinderen tussen de middag nauwelijks tijd om een boterham te eten, waardoor ze pas na de echte schooltijd goed kunnen eten. Dat vinden wij ook een nadeel.

Gisteren zijn we echter naar de open dag van deze school geweest en de sfeer daar sprak ons dan wel weer aan. Onze dochter mocht ook mee, in de klassen kijken en zelfs even meespelen. Ze vond het daar geweldig. Waar ze nog wat schichtig bij ons aan de hand de school binnenliep, kregen we haar aan het eind bijna niet meer mee terug naar huis.

Volgende week is de open dag van de Christelijke school, en ook daar gaan we met z'n drietjes kijken.

Hoe hebben jullie de keuze voor een basisschool gemaakt en hoe kijken jullie aan tegen continuroosters?

dinsdag 14 maart 2017

24 uur Gent

M had afgelopen weekend een mannenweekend in Gent. Met een vriendengroep van de middelbare school werd een kort bezoek aan Gent gebracht.

Een middag cultuur met een stadswandeling, een avond met lekker eten en een goede pint bier en goede gesprekken onder het genot van goed glas whisky op een plek die we zelf nooit hadden gevonden.

En mannen van achter in de 30 met al wat glaasjes op denken weer dat ze 18 zijn, dus werd er ook nog gestapt tot in de kleine uurtjes, om er 's ochtends achter te komen dat we toch echt geen 18 meer zijn.... Een kater die tot maandag aanhield, maar wat hebben we genoten. Volgend jaar gaan we weer, wat dan de bestemming wordt zien we tegen die tijd dan wel weer...


maandag 13 maart 2017

Scheefwonen: altijd een slecht idee

Vier op de 10 hurende huishoudens woont scheef, aldus een column in het AD afgelopen weekend. Dat heeft niet alleen betrekking op het "klassieke" scheefwonen waar de politiek het over heeft; mensen met een hoger inkomen die in een sociale huurwoning wonen, maar ook precies andersom; mensen met een lager inkomen die in een eigenlijk te dure woning wonen. Beide is niet goed schrijft de schrijfster.

De verdeling van de twee soorten scheefwoners is ook gelijk. 2 op de 10 wonen te duur en 2 op de 10 wonen te goedkoop. Vorige week donderdag verscheen een stuk van twee medewerkers van het CBS over de gevolgen van scheefwonen, beide vormen dus, op de economie.
Daaruit blijkt dat de tweede vorm, waarbij mensen in een te duur huis wonen, steeds vaker voorkomt. En dat die de samenleving ook geld kost: er is sinds 2006 1 miljard extra aan huurtoeslag uitgekeerd om deze groep te ondersteunen.
Dat is overigens geen waardeoordeel dat hun schuld is. Ik denk dat door het gebrek aan beschikbare betaalbare huurwoningen veel mensen geen kans krijgen om een woning te vinden die past bij hun inkomen en uit ellende dus een te dure woning gaan huren.

Dat begin mijns inziens bij het gebrek aan huurwoningen in de vrije markt. Doordat die er te weinig zijn, is er weinig aanbod en veel vraag waardoor de huren erg hoog zijn geworden. Daardoor blijven mensen die nu in een sociale huurwoning wonen en wat meer inkomen hebben gekregen zitten in hun sociale huurwoning, simpelweg omdat ze er te veel op achteruit gaan als ze verhuizen. En voor een koopwoning komen ze vaak ook niet in aanmerking.

Maar doordat deze mensen niet verhuizen, komen er ook geen nieuwe plekken vrij in de sociale huursector voor mensen met een lager inkomen. Die zijn dus gedwongen om een veel duurdere woning in de vrije huursector te betrekken, met een hoop extra huursubsidie tot gevolg.

Volgens mij is er maar één manier om deze cirkel te doorbreken. Er dienen veel meer huurwoningen in de vrije sector te komen. Daardoor zullen vraag en aanbod beter in evenwicht zijn en de prijzen wat lager komen te liggen. Daardoor wordt het aantrekkelijker voor mensen om uit hun sociale huurwoning te verhuizen naar een woning in de vrije sector en is er plek in een sociale huurwoning voor mensen met een lager inkomen. Je kunt op deze manier beide manier van scheefwonen beperken.


zondag 12 maart 2017

Een collectieve zorgverzekering voor de hele stad

Rotterdam wil een collectieve zorgverzekering voor de hele stad. Nu is er al een soort Rotterdampolis voor de minima. Die kost €160 in de maand, bevat een aanvullende verzekering voor fysiotherapie en een tandartsverzekering. Verder is het eigen risico van deze verzekering slechts €50.

Ik vind echter een polis van €160 in de maand best fors, zeker als je een minimuminkomen hebt en je maar weinig zorg nodig hebt. Wel kan ik me voorstellen dat dit geschikt is voor mensen die juist veel zorg nodig hebben. Die hoeven nauwelijk eigen risico te betalen en hoeven ook geen eigen bijdragen meer te betalen. Het is bijna een soort ziekenfonds voor alleen Rotterdammers, alleen een stukje duurder.

Schijnbaar zijn er wel nog zo'n 100.000 mensen geïnteresseerd in een polis.

Ik zie dus niet echt de voordelen van zo'n polis. Hoe kijken jullie hier tegenaan?

zaterdag 11 maart 2017

Sparen voor de hypotheek: Goed idee, maar de vorm maakt uit

Gisteren las ik een interessant suk op de RTLZ website over bouwsparen. Het Economisch instituut voor de Bouw heeft een rapport opgesteld over wat een volgend kabinet aan de woningmarkt zou kunnen doen. Daarin zijn mogelijkheden verkend op het gebied van Ruimtelijk Ordening, de hypotheekmarkt, beleid rondom huurwoningen en verduurzaming van woningen.

Ik heb het rapport niet helemaal gelezen, of helemaal niet nog, maar door het stuk van RTL Z dat over een onderdeel van dit rapport schreef vond ik wel interessant. Dat ging dus over bouwsparen.

Wt is bouwsparen? Bouwsparen is eigenlijk niets anders dan dat je belastingvrij spaart om een deel van de aankoop van een huis te kunnen financieren. Vanaf volgend jaar mag namelijk nog maar 100% van de woningwaarde gefinancierd worden, alle bijkomende kosten dien je dus met eigen geld te betalen.

In het rapport worden drie mogelijkheden besproken rondom het bouwsparen:

 • Sparen vanaf je bruto loon (zoals de spaarloonregeling was)
 • Sparen van je nettoloon (met een bonus op het eind) zoals de zilvervlootrekening bijvoorbeeld
 • Sparen met pensioengeld
Verder wordt er nog de mogelijkheid geboden om bij een commerciële bank te sparen met een bonus aan het eind, maar dat is eigenlijk gewoon een variant van de tweede optie.

Mij lijkt vooral de tweede variant een goede manier. En dan hoeft van mij er nog niet eens een bonus uitgekeerd te worden aan het einde van de spaarperiode. Ik denk dat het al voldoende is om het opgespaarde bedrag niet mee te laten tellen voor de vermogensrendementsheffing.

Waarom dan niet van het bruto loon sparen? Dat heeft er voor mij vooral mee te maken dat dit sparen dan invloed heeft op je belastbaar inkomen. Dat daalt dan doordat je meedoet aan bouwsparen en daardoor heb je mogelijk (meer) recht allerlei inkomensafhankelijke toeslagen. Ik vind dat niet eerlijk ten opzichte van mensen met een soortgelijk inkomen die niet aan bouwsparen doen. Dus wat mij betreft deze variant niet doen.

Sparen met pensioengeld dan? Is volgens mij ook geen goed idee. Ten eerste hebben we in Nederland op dit moment geen persoonlijke pensioenpotjes (werknemers in ieder geval niet), dus als ik pensioengeld gebruik voor de aankoop van een huis daalt de pot van alle deelnemers aan mijn pensioenfonds. 
Daarnaast levert het geld dat je aan het begin van je werkzame leven spaart voor je pensioen veel meer op dan het geld dat je aan het eind van je werkzame leven spaart. Ik noem dat voor het gemak maar even het rente-op-rente effect, ook al wordt er belegd met het ingelegde geld natuurlijk.

En dit bouwsparen is juist bedoeld voor starters, aan het begin van hun werkzame leven dus. Die eerste jaren niet voor je pensioen inleggen kan dus grote gevolgen hebben voor het pensioen dat je aan uiteindelijk ontvangt.
Je kunt mensen wijzen op dat risico, maar velen van ons zullen voor de korte temijn gaan en denken, dat pensioen over 40 jaar, dat zien we dan wel weer.

Blijft dus over sparen van je netto salaris. Al dan niet met een rentebonus aan het eind van de rit. 
Je kunt dan nog wat verder beperken door een maximumbedrag aftrekbaar te maken van het vermogen. 

In het rapport van de EIB staan ook nog allerlei regelingen rondom bouwsparen zoals die in het nabije buitenland worden toegepast. Dat zie je in het kader helemaal onderaan de blog.

In de verkiezingsprogramma's voor de komende verkiezingen staat er maar bij één partij iets over bouwsparen, het CDA. Andere partijen hoeven daar natuurlijk niet tegen te zijn, maar hebben er in ieder geval niets over opgeschreven. En ook het CDA heeft nog geen concreet plan hoe het banksparen vorm te geven.
Er is dus op politiek vlak nog wel wat draagvlak en uitwerking nodig om het bouwsparen in het beleid te krijgen.

Ik ga het rapport zelf nog wel wat verder doorlezen of er nog meer interessante voorstellen in staan. Wil je het rapport zelf lezen dan kan dat hier

Wat vinden jullie van het idee van bouwsparen?
vrijdag 10 maart 2017

OZB stijgt licht

De OZB stijgt dit jaar licht. Gemiddeld genomen stijgt de OZB met 1,88%. Dat is minder dan de gemiddelde stijging van 1,97% die door het Rijk en de gemeenten zijn afgesproken.

Ik kon maar moeilijk achterhalen of deze stijging nu ging om het percentage dat geheven wordt of dat het om het gemiddeld geïnde bedrag zou gaan. Tot ik op de site van de Vereniging Eigen Huis een lijst zag met een vergelijking van de woonlasten van alle gemeenten. Het blijkt dus om het geïnde bedrag te gaan.

Als ik naar onze gemeente kijk zie ik dat de gemiddelde OZB gedaald is met ruim 1,3%. De afvalstoffenheffing en rioolheffing zijn gelijk gebleven. Per saldo is er een daling van de totale woonlasten ten opzichte van vorig jaar.

Dat geldt echter niet voor ons. In het blog over de WOZ-waarde van ons huis schreef ik al dat voor ons totale woonlasten met maar liefst €3,60 stegen en dat werd dus geheel veroorzaakt door een stijging van de OZB.

Die stijging van de OZB is bij ons juist met bijna 1,5%, ondanks een daling van het geheven percentage. Dat kan alleen maar verklaard worden doordat onze WOZ-waarde sterker is gestegen dan het gemiddelde van de gemeente.

Hoe valt jullie OZB uit ten opzichte van het gemiddelde van je gemeente?

donderdag 9 maart 2017

De auto: wéér onderhoud

Twee weken geleden, op de vrijdagmiddag op weg naar huis begon de motor van onze auto opeens te schokken en gingen allerlei lampjes branden op het dashboard. Niet goed natuurlijk.

De volgende dag was dat allemaal weer verholpen en reed de auto weer zoals het hoort naar de supermarkt en terug, maar toen we in de middag een langere rit naar familie maakten begon het hele verhaal weer van voor af aan en ging het ook niet meer weg.

Die maandag gelijk gebeld voor een afspraak met de garage, en we konden donderdags terecht. Het werd er natuurlijk niet beter op, maar de auto bleef het doen.

Uiteindelijk moest er een bobine??? vervangen worden en ook de bougies. Maar nu rijdt de auto wel weer als een zonnetje. Kosten: €495.

Wel heb ik gelijk geïnformeerd naar de garantie op dit onderdeel. Deze problemen hebben we namelijk ook al eens gehad toen we de auto nog maar net hadden. Dit werd toen onder garantie opgelost door een andere garage dan waar we nu gaan. Maar 2,5 jaar later is er dus weer een defect en dat vond ik wel erg snel.
Op dit nieuwe onderdeel hebben we in ieder geval 2 jaar garantie, maar ik hoop eigenlijk dat dit niet meer gaat optreden.

Al met al heeft onze jonge occasion zo al best wel wat gebreken gehad en begint zo een aardige kostenpost te worden.

Hebben jullie ook zaken die onverwacht/onbedoeld tot hoge kosten leiden?

woensdag 8 maart 2017

Arme 65+-ers worden steeds zeldzamer

Gisteren werd een onderzoek van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) gepresenteerd over de welvaart van 65-plussers. Het tijdstip hiervan is mijns inziens niet geheel toevallig en zal denk ik leiden tot een nog grotere daling, na het blijken van de onbetaalbaarheid van hun plannen, in de peilingen van de partij 50 plus.

Kort samengevat: De gemiddelde 65-plusser heeft het nog nooit zo goed gehad als nu. Of misschien lees alleen ik dat er in.

Het CBS heeft een vergelijking gemaakt tussen de oudere van 1995 en 2015. Een aantal opvallende financiële zaken uit het nieuwsbericht hierover:

 • 65-plussers hebben vaker een eigen woning
 • Het mediane vermogen ligt op ruim €86.000 een stijging van €52.000 t.o.v. 1995
 • Wel zijn er ook meer 65-plussers met een negatief vermogen, 5% nu t.o.v. 1% in 1995. Ter vergelijking, gemiddeld genomen heeft een kwart van de huishoudens in Nederland een negatief vermogen.
 • Het inkomen/besteedbaar inkomen van 65-plussers is 30% hoger dan in 1995, Over alle leeftijdsgroepen was dat 25% in dezelfde periode.
Bij de inkomensstijging moet wel opgemerkt worden dat die vooral tot 2008 groot was en dat sindsdien de de koopkracht wel wat gedaald is. Maar uiteindelijk is de koopkracht in 20 jaar sterker gestegen dan gemiddeld. Wat dt betreft heeft Henk Krol gelijk als hij maar heel kort in de geschiedenis kijkt. Kijk je naar een langere periode dan heeft hij gewoon ongelijk.

Excuus als ik met het volgende wat kort door de bocht ga, er zijn in elke groep mensen die het niet breed hebben.

Als je deze cijfers zo ziet, kan ik me bijna niet voorstellen dat een partij als 50 plus ook maar enig bestaansrecht heeft. "De arme, zielige oudere" waar de partij voor op zegt te komen bestaat gemiddeld genomen niet, of is een hele kleine groep. Blijkbaar weet de partij zich goed te verkopen.

Collega-blogger Consuminderen pleitte gisteren om de lagere belastingtarieven voor ouderen (vanaf AOW-leeftijd) al in te laten gaan vanaf 65. Ik zou juist willen pleiten voor het gelijktrekken van al deze tarieven. Want eigenlijk is dat natuurlijk gewoon een vorm van leeftijdsdiscriminatie. Waarom zou je minder belasting over je inkomen hoeven te betalen omdat je een bepaalde leeftijd behaald hebt? 

Je zou zelfs je zelfs kunnen afvragen of de 65-plus kortingen op heel veel plaatsen nog wel nodig zijn, maar zo met gestrekt been zou ik er niet willen in gaan.

Dat doet columnis Maarten Veeger van RTL Z wel hier en hier.

Hoe staan jullie tegenover aparte tarieven voor ouderen?

dinsdag 7 maart 2017

Extra aflossing maart

Gisteren hebben we weer een opdracht gegeven voor een extra aflossing op de annuïteitenhypotheek. Deze maand lossen we €600 extra af op dit hypotheekdeel. Hierdoor zullen onze maandlasten met €2,91 dalen.

We hebben als doel om dit jaar 10% extra af te lossen op dit hypotheekdeel. Dat is €6.713,40. Met deze aflossing komen we op €3.813,40 of 57% van ons jaardoel. We hebben nog €2.900 te gaan dit jaar.
Nadat we dit doel gehaald hebben willen we ook nog 10% van onze aflossingsvrije hypotheek aflossen.


We hebben ook nog eens goed zitten rekenen. Als we de komende jaren elk jaar 10% van zowel de annuïtaire hypotheek als het aflossingsvrije deel weten af te lossen kunnen we in 2025 van beide delen af zijn. Tot die tijd loopt de rentevaste periode van beide delen niet af, dus we zijn gebonden aan 10% extra aflossing per jaar als we uitgaan van boetevrij aflossen.

Na 2025 hebben we dan alleen nog de spaarhypotheek als we daar niets aan doen voor die tijd.

Lossen jullie deze maand nog extra af op de hypotheek?

maandag 6 maart 2017

Maartmaand = Spaarmaand

We schreven er al eerder over in de maandoverzichten van januari en februari, van echt sparen is nog weinig terecht gekomen dit jaar. Het geld dat we overhielden ging, in plaats van naar onze spaarrekeningen, vooral naar de aankoop van nieuwe aandelen. Daarmee is het natuurlijk geen weggegooid geld, maar met de doelen die we voor dit jaar hebben, zou juist het merendeel daarvan naar de buffer moeten.

Daarom gooien we, in ieder geval in maart, het roer een klein beetje om. Kwa beleggen zullen we alleen de maandelijkse inleg van 2x 50 euro in de twee beleggingsfondsen doen. Voor de rest gaat alles naar de spaarrekeningen dus. Of dat heel veel wordt valt nog te bezien. V is jarig deze maand, V had ook een nieuwe bril en zonnebril nodig en er was onderhoud aan de auto nodig waar we nog niet eens over geblogd hebben. Er zijn deze maand dus al veel extra kosten gemaakt. 

Wel zal er deze maand ook wat extra inkomen zijn doordat M de laatste achterstallige declaraties heeft ingediend en zullen worden uitbetaald.

Hebben jullie nog speciale plannen voor maart?

zondag 5 maart 2017

Ja, waarom lossen we de staatsschuld eigenlijk niet meer af?

Gisteren las ik een heel klein bericht in de krant (AD) in het kader van de verkiezingen over wat de kiezer echt zou bezig houden. In het stukje kwam een dame aan het woord die zich afvroeg waarom we, nu het economisch weer wat beter lijkt te gaan, de extra inkomsten van de overheid niet gebruikt wordt om de staatsschuld versneld af te lossen. Of eigenlijk überhaupt af te lossen. En ik kan haar daar wel in volgen.

Soms lijkt het wel of Nederland zijn staatssculd aan het aflossen is, als je berichten als deze leest, maar dan wordt altijd gesproken over de relatieve staatsschuld. Uitgedruk in procenten ten opzichte van de hoogte van de economie.
En dat is voor mij net zoiets als je aflossingsvrije hypotheek uitdrukken als percentage van je inkomen: Als je een loonsverhoging krijgt daalt je hypotheek dan.

Bron: www.staatsschuldmeter.nl
Dat heb ik alleen nooit iemand zo expliciet horen zeggen. Wel werd dit argument altijd gebruikt om de aflossingsvrije hypotheek te verdedigen: huizenprijzen stijgen, inflatie maakt de schuld minder waard, en de inkomsten stijgen. De aflossingsvrije hypotheek werd dus steeds draagbaarder. Maar daalde niet..... En bij de hypotheekschulden moeten we tegenwoordig wel verplicht aflossen.

Als je gaat kijken naar de hoogte van de staatsschuld sinds 1900 zie je een exponentiële groei. De staatsschuld groeit dus steeds sneller. Dat kun je mooi zien als je het in een grafiek presenteert.

 Er zijn in de afgelopen ruim 100 jaar maar twee periodes geweest dat de staatsschuld even daalde. Maar over het algemeen stijgt de staatsschuld dus steeds sterker. En zolang er geen begrotingsoverschot is zal de staatsschuld in absolute getallen ook blijven stijgen.

Waarom wil geen enkele partij hier dan korte metten mee maken? Is het bedienen van potentiële stemmers dan echt veel belangrijker dan een goed huishoudboekje?

Misister Dijsselbloem zei pas wel wat verstandige dingen. Hij wilde de staatsschuld verder naar beneden brengen, maar had het helaas daarbij nog steeds over de relatieve staatsschuld: Die moet volgens hem naar 40%, want dan heb je een buffer als het weer slechter gaat met de economie.

Ik weet niet hoe jullie tegen een buffer voor slechtere tijden  aankijken, maar ik zie een niet-maximale schuld niet als buffer. Een buffer betekent harde contanten (of op de bank natuurlijk) die ik over heb en kan inzetten bij minder inkomen of onverwachte uitgaven. Voor een land geldt blijkbaar wat anders.

Ik zou dus pleiten om te streven naar een staatsschuld van 0. Dat scheelt heel veel rentebetalingen, ook al is de rente nu heel laag. Maar die rente zal ongetwijfeld ooit weer eens gaan stijgen. En 3% over 500 miljard euro is toch een rentelast van 15 miljard euro per jaar of bijna €900 per Nederlander per jaar. Daar kun je een hoop andere nuttige zaken voor doen al was het maar een belastingverlaging.

Wat vind jij dat er met de staatsschuld moet gebeuren?

Update: Geheel toevallig schreef ook geldnerd een blog over de staatsschuld vandaag. Met een net iets andere invalshoek.zaterdag 4 maart 2017

Pagina's geupdate

Nu de maand februari weer voorbij is, hebben we de pagina's weer helemaal bijgewerkt. Op de aflossingenpagina zijn de extra aflossingen verwerkt.
Ook de hypotheekpagina is helemaal aangepast tot en met de eerste storting van het nieuwe bedrag van €133.

De dividendinkomsten zijn op de beleggingspagina geupdate met de ruim 20 euro die we netto ontvingen.

Ook hebben we ons eerste doel van 2017 kunnen afstrepen..
Maandoverzicht februari

De maand februari is voor ons voorbij gevlogen. Op finacieel gebied is er in dze korte maand veel gebeurd.

Inkomsten
Het inkomen van M was deze maand ongeveer €600 hoger dan normaal doordat hij wat achterstallige declaraties declareerde.

Hypotheek
De maand begon niet goed, de extra aflossing die we opgegeven dachten te hebben werd niet afgeschreven. Blijkbaar hadden we dat niet goed gedaan. Ook ging het regelen van de extra aflossing van de spaarhypotheek niet van een leien dakje. Daar hebben we afgelopen maand tot uit den treure over geschreven. Uiteindelijk kwam alles goed en werd deze aflossing op 1 maart afgeschreven tegelijk met de extra aflossing op de annuïtaire hypotheek.

Huis
Op financieel gebied was er niets te melden over ons huis. Wel is er geprobeerd in te breken, maar degenen die dat gedaan hebben kwam gelukkig niet eens door de poort van de achtertuin. Wel kostte dit ons €150 aan nieuw hang- en sluitwerk. Mogelijk krijgen we een deel terug van de verzekering maar daar hebben we nog geen uitsluitsel over.

Beleggen 
In februari ontvingen we €20,22 aan dividend over onze beleggingen. Ook kregen we een brief dat de kosten voor één van de beleggingsfondsen waarin we belegd hebben de kosten verrlaagd, speciaal voor klanten van onze bank. Daar hebben wwe niet eens over geblogd door de drukte rondom de spaarhypotheek. Ook steeg een deel van onze beleggingen fors in waarde.
Ondanks dat we wat minder wilden beleggen deze maand is dat helemaal niet gelukt. We zagen weer diverse "koopjes" en belegden in drie bedrijven. In totaal belegden we ongeveer €400 meer dan gepland. In maart gaan we echt de koopjes links laten liggen en ons richten op sparen. Daar kwam weer weinig van, al hebben we wel alle reserveringen gewoon gestort.

Passief inkomen
Naast de dividendinkomsten wisselden we 2.000 euroclix in voor €25. Zo kwamen onze passieve inkomsten op €45,22 uit. Wil je ook sparen via Euroclix? Dat kan via deze link.

Overig
We kochten een koe. Hiermee proberen we wat verantwoorder vlees te gaan eten. Dit werd 2 maart bezorgd.

Hebben jullie een goede februari gehad?

vrijdag 3 maart 2017

Onze koe is gebracht

Vorige maand schreven we al dat we een koe gekocht hadden. Gisteren is die koe bezorgd en staat nu lekker in de achtertuin te grazen.....

Nee dat is onzin natuurlijk..

Maar gisteren is wel het vlees bezorgd. Precies volgens planning en afspraak. Hoe ging dat in zijn werk?

Op 6 februari deden wij onze bestelling op koopeenkoe.nl. Op dat moment was de koe "nog niet geheel verkocht" (ik weet even niet hoe ik dat anders moet omschrijven), maar dat duurde niet heel lang meer.
De koe wordt namelijk pas verkocht op het moment dat het vlees dat de koe gaat opleveren al geheel verkocht is. Op die manier krijgt al het vlees na de slacht direct een bestemming en hoeft er niets weggegooid te worden.

Voordat de koe geslacht wordt loopt zij nog een paar dagen in de wei bij het slachthuis en uiteindelijk wordt ze dan geslacht. Na de slacht wordt het vlees 2 weken gerijpt.

Je kunt bij de bestelling al aangeven op welke dag je het vlees wil laten bezorgen, donderdag, vrijdag, of zaterdag. Je kunt dat nog wijzigen tot een paar dagen voor de levering. Bezorging is in de randstad overigens gratis, maar ik heb geen tarieven kunnen vinden voor daarbuiten.

Een dag van tevoren kregen wij mail met een periode van een uur waarbinnen de bezorging zou plaatsvinden. Dat werd nog eens herhaald op de dag zelf met een sms-je. En, zeker niet onbelangrijk, de bezorger stond ook keurig binnen die periode op de stoep.

Waarschuwing: Voor de vegetariërs onder de lezers is het nu misschien iets minder fijn om verder te lezen, er volgen ook wat foto's. Maar misschien zijn vegetariërs wel helemaal niet aan dit blog begonnen.

Het pakket wordt gekoeld bezorgd en zit in een afgesloten doos, die zie je op de foto bovenaan. Daarin zitten dus 28 maaltijden vacuüm verpakt. Er zit zelfs een turflijst bij die je bij de vriezer kunt hangen zodat je bij kunt houden wat je allemaal al op hebt gegeten en wanneer het dus bijna op is (en je weer kunt bestellen).

Nu we de porties gezien hebben denken we met zijn drieën per keer aan één portie voldoende te hebben. Dat betekent dat we €3,56 per maaltijd betaald hebben. En als ik me niet vergis, is dat misschien nog wel goedkoper dan wanneer we ons vlees "gewoon" in de supermarkt kopen.

In de doos lijkt het allemaal nog niet zo veel, maar als je het dan uitstalt op tafel is dat toch wel heel wat...


De website beweert dat het hele pakket in één vriesvak past, maar dat hebben wij niet kunnen uittesten, we hadden namelijk geen vriesvak wat geheel leeg was. Wij hebben het dus over twee vriesvakken verdeeld.

Hoe het smaakt weten we ook nog niet. Vanavond staat het eerste biefstukje op het programma....Lijkt dit je ook wel wat, dan kun je via deze link ook bestellen. Er is ook een proefpakket dat de helft bevat en ook de helft kost. Als je via deze link bestelt krijg je €5 korting en krijgen wij diezelfde korting op een volgende bestelling.

donderdag 2 maart 2017

Extra aflossingen gelukt: De hypotheekcijfers

Na veel moeite om voornamelijk de extra aflossing op de spaarhypotheek te regelen is het toch helemaal goed gekomen en zijn gisteren de extra aflossingen allebei gedaan.

We losten gisteren de volgende bedragen extra af:

 • €8.866 op de spaarhypotheek
 • €3.213,40 op de annuïteitenhypotheek
In totaal losten we dus €12.079,40 extra af. Dit was, samen met de reguliere hypotheeklasten het grootste bedrag dat ooit in één keer van onze rekening werd afgeschreven. Alles is ook direct verwerkt in internetbankieren, zodat we nu ook precies kunnen zien wat de nieuwe maandlasten worden.
Veel hebben we al in eerdere blogs beschreven, maar nu weten we ook precies hoeveel het nieuwe bedrag wordt van de annuïteitenhypotheek. Die wordt nu €284,01 en is met €16,10 gedaald.

Samen met de besparing van €22,90 aan rente op de spaarhypotheek en €28,72 op de inleg van de spaarhypotheek, zullen onze maandlasten vanaf nu €67,72 lager dan hiervoor en bedragen nu €724,41 bruto per maand.

Met deze aflossingen hebben bedraagt onze hypotheek nog €183.542,28. Dat is nog 89% van de originele hypotheek en 90% van de huidige WOZ-waarde. We hebben dus de mijlpaal van 10% aflossing behaald. Rekenen we de opgespaarde ruim €23.000 in de spaarhypotheek mee dan is onze netto hypotheek nog maar €160.388,36 of nog 78% van het originele bedrag.

Onze hypotheek is nu ruim €22.000 lager dan toen we het huis kochten. 

We schreven ook al eerder over onze aflosmijlpalen die we behaald hebben door deze aflossing. Dat is inclusief extra aflossingen op de restschuldlening die we vorig jaar nog hadden. Rekenen we die niet mee en kijken we alleen naar de extra aflossingen op de hypotheek dan hebben we daar ruim €18.000 extra op afgelost.

Wil je meer lezen over onze hypotheek dan kan dat op de hypotheekpagina.

woensdag 1 maart 2017

Twee keer ponzi fraude?

Gisteren las ik een bericht dat de FIOD opnieuw beslag had gelegd op bankrekeningen en onroerend goed in een onderzoek naar mogelijke fraude. In december had er ook al een beslaglegging plaatsgevonden.

Het gaat om twee projecten in windenergie. Bij de FIOD bestaat het vermoeden dat het geld van nieuwe investeerders gebruikt wordt om de beloofde rente van eerdere investeerders te betalen. Als dat zo is, is het een klassiek voorbeeld van een pyramidespel of ponzifraude.

Ook bij recyclix lijkt nog steeds duidelijker te worden dat hier iets niet in de haak is. Het verhaal daarbij was dat je afval kunt kopen en laten opwerken tot hoogwaardiger materiaal. Daar "verdiende" je in een cyclus van 5 weken 14% op. Geld-is-tijd schreef de aanwijzingen hiervoor al wel eens op.

Intussen hadden wij er geen geld meer in zitten, de 20 euro die we ooit geïnvesteerd hadden is ook alweer uitbetaald, we hadden nog wel een account waarmee we na elke cyclus de "winst" gebruikten om extra afval bij te kopen. We hadden op dit moment precies genoeg om met elke cyclus 20 euro te verdienen, het minimum uitbetaalbedrag.

Afgelopen maandag logde ik in om te kijken hoe het ervoor stond en kreeg ik eerst een verhaal te lezen over een grote brand op een vuilstortplaats in Polen. Ik noem het een verhaal omdat vriend google er helemaal niets over kan vinden behalve op de site van Recyclix. Overigens, als je in het Pools zoekt hiernaar vind je wel wat.

In het verhaal stond ook dat ze daardoor minder productiecapaciteit hadden en dat er daarom maatregelen genomen hadden. Er werd anders omgegaan met mensen die al op winst stonden en mensen die dat nog niet staan. Maar wat die maatregelen precies inhielden, dat stond er niet bij.

Oh ja, de uitbetalingen van winsten hadden ook nog vertraging opgelopen stond er onderaan het bericht.

Voor ons is dit wel de laatste druppel en gaan we kijken of we kunnen laten uitbetalen en dan de account kunnen laten stoppen.

Wees in ieder geval gewaarschuwd.