zaterdag 31 december 2016

Hoeveel zijn we nu waard?

Gisteren schreven we al over het behalen van onze jaardoelen van 2016. We waren echter ook heel benieuwd naar wat het behalen van deze doelen nu uiteindelijk betekend heeft voor onze netto waarde. In juli schreven we al over hoe het er toen voor stond.

Aan het begin van het jaar was onze netto waarde bijna nul. De restschuldlening en de hypotheek waren maar net iets minder dan de som van ons spaargeld en de woningwaarde. Halverweg het jaar was dat al gestegen tot ruim €15.000. In dat eerste halfjaar kregen we wel een schenking van €5.000 en een deel van een erfenis van €4.200.

In de tweede helft van dit jaar hadden we niet dit soort extra inkomsten, dus alles wat we in de tweede helft van het jaar hebben gerealiseerd is op eigen kracht geweest. We hebben alle getallen afgerond op honderdtallen voor de duidelijkheid.

Overigens, voor het bepalen van onze netto waarde kijken we alleen naar bezittingen zoals het huis, beleggingen en spaargeld. De auto, meubels en andere duurdere spullen tellen we bijvoorbeeld niet mee. ook al hebben we daar het afgelopen jaar best in geïnvesteerd en zou je die dan eigenlijk moeten afschrijven. Bij de schulden kijken we alleen naar de hypotheek en de restschuldlening.

Eerst dan maar eens de bezittingen:

Bezittingen
01/01/2016
01/07/2016
31/12/2016
Verschil
Buffer
 €    2.500,00
 €    3.500,00
 €    2.500,00
 €           -  
Spaardepot hypotheek
 €   20.200,00
 €   21.400,00
 €   22.700,00
 €   2.500,00
Beleggingen
 €             -  
 €    1.700,00
 €    6.000,00
 €   6.000,00
WOZ-waarde
 € 191.000,00
 € 191.000,00
 € 191.000,00
 €           -  
Totaal
 € 213.700,00
 € 217.600,00
 € 222.200,00
 €   8.500,00

Onze bezittingen zijn met €8.500 toegenomen sinds het begin van het jaar. Dit zit grotendeels in ons belegd vermogen. Dat was nul en nu €6.000. Ook is het saldo in het spaardepot gegroeid met €2.500. We kunnen hier niet extra in storten, dus dit is alleen door de reguliere maandelijkse stortingen gebeurd.

Dan onze schulden:

Schulden
01/01/2016
01/07/2016
31/12/2016
Verschil
Hypotheek
 € 199.500,00
 € 196.500,00
 € 195.800,00
 €   3.700,00
Restschuld
 €   13.500,00
 €    5.400,00
 €             -  
 € 13.500,00
Totaal
 € 213.000,00
 € 201.900,00
 € 195.800,00
 € 17.200,00

Onze schulden zijn heel fors gedaald dit jaar. Dat komt door de ruim €14.500 aan extra aflossingen die we gedaan hebben, maar ook de reguliere annuïtaire aflossingen op zowel de hypotheek als de restschuld hebben hieraan bijgedragen. In totaal daalden onze schulden met €17.200.

Bij elkaar opgeteld komen we dan op onze netto waarde uit:


01/01/2016
01/07/2016
31/12/2016
Verschil
Netto waarde
 €       700,00
 €   15.700,00
 €   26.400,00
 € 25.700,00

Die is gestegen van €700 in januari tot €26.400 op dit moment, een toename van €25.700 oftewel een kwart ton.
Overigens zal de netto waarde morgen alweer anders zijn. Per 1 januari zal de WOZ-waarde van ons huis weer aangepast worden en ondanks dat we die nieuwe waarde nog niet weten, verwachten we dat die hoger zal liggen dan nu het geval is. Met een beetje geluk staan we dan ook officieel niet meer onderwater. Daarvoor zou de WOZ-waarde met €5.000 moeten stijgen. Ook weten we nog niet precies het bedrag dat er in het spaardepot zit, aangezien we dan niet online kunnen inkijken, maar moeten wachten tot we het overzicht opgestuurd krijgen. Dat zal echter geen honderden euro's schelen.

We hebben voor 2016 geen vast doel in ons hoofd voor onze netto-waarde, maar gezien onze aflosdoelen en spaar- en beleggingsdoelen zou onze netto-waarde wel een eind richting de €55.000 moeten kunnen komen.

Komend jaar zullen we ieder kwartaal een update geven van onze vorderingen van onze netto waarde.

Houden jullie je netto-waarde bij en zo ja, wat tellen jullie allemaal mee?

Iedereen alvast een hele fijne jaarwisseling gewenst en tot volgend jaar.

vrijdag 30 december 2016

Jaardoelen 2016 behaald?

Het is de tijd van het jaar om terug te kijken en te bezien wat er van onze doelen terecht is gekomen. Trouwe volgers van ons blog weten dat we best een eind gekomen zijn, maar het is goed om alles nog eens op een rijtje te zetten. Onze doelen voor 2016 kun je terugvinden op deze pagina, maar hieronder hebben we ze ook nog een keer opgeschreven:
 • Buffer aanvullen van €2.500 naar €6.000
 • €2.500 aflossen op de aflossingsvrije hypotheek
 • €1.000 extra aflossen op de annuïteitenhypotheek of restschuld
 • Totale vermindering van de (hypotheek)schuld van €7.300
 • Voor- en achtertuin vernieuwen
 • Nieuwe fiets voor M.
We gaan de doelen stuk voor stuk af:

Buffer aanvullen
Dit is gelijk het doel waar wat discussie over is. De buffer op de spaarrekening is eigenlijk helemaal niet gegroeid. Op een gegeven moment waren we er bijna, maar het kapot gaan van een aantal spullen dat vervangen moest worden, het aanschaffen van nieuwe meubels en investeren in aandelen heeft ervoor gezorgd dat we nu nog steeds maar €2.500 op de spaarrekening hebben staan.
Wel hebben we ook een belegd vermogen van ca. €6.000 opgebouwd, die we, mocht het nodig zijn, ook kunnen aanspreken. Dat zou je dus ook als buffer kunnen zien.
Doe je dat, dan is onze totale buffer uitgekomen op €8.500.
Neemt niet weg dat we volgend jaar de buffer op de spaarrekening alleen op €10.000 willen brengen, zoals we al eerder hier schreven.

€2.500 euro aflossen op de aflossingsvrije hypotheek
Aan het begin van het jaar hadden we het plan opgevat om in de resterende looptijd (20 jaar) van de aflossingsvrije hypotheek ieder jaar even veel af te lossen, zodat aan het eind van de looptijd de aflossingsvrije hypotheek die geheel afgelost zou zijn.
In maart besloten we echter om heel fanatiek de restschuldlening binnen het jaar af te gaan lossen, wat uiteindelijk deze maand ook gelukt is. We schreven toen dat daarmee het doel voor de hypotheekaflossing kwam te vervallen voor dit jaar.
Doordat we een deel van de erfenis van de tante van M kregen, konden we uiteindelijk in juni toch deze aflossing doen.

€1.000 extra aflossen op annuïteitenhypotheek of restschuld
Dit is toch wel het doel waar we het meeste gerealiseerd hebben. We hebben dit jaar niet duizend, maar ruim €12.000 extra afgelost op de restschuld en annuïtaire hypotheek. We losten op de annuïtaire hypotheek slechts honder euro af in februari, de rest van de extra aflossingen van 2016 werden gedaan op de restschuldlening. In totaal deden we aan extra aflossingen op deze twee leningdelen €12.066,34 af.
De restschuld is in december geheel afgelost.

Totale vermindering van de (hypotheek)schuld van €7.300
Dit is het resultaat van de bovenstaande twee doelen plus de reguliere aflossingen. Ook dit doel hebben we gehaald. Onze schuld is in totaal verminderd met €17.300, dus precies tienduizend euro meer dan het doel was.
De totale vermindering van de restschuld was €13.500. Op de annuïteitenhypotheek was de totale vermindering €1.300 (laatste annuïteit moet nog geïnd worden, maar heb ik wel kunnen berekenen). Op de aflossingsvrije hypotheek hebben we dus €2.500 afgelost. Dat maakt samen dus €17.300.

Voor- en achtertuin vernieuwen
In het voorjaar deden we zelf de tuinen. Zowel voor als achter hebben we alles verwijderd, opgehoogd en opnieuw bestraat en beplant. Ook bouwden we achter nog een extra houten schuurtje voor de fietsen.

Nieuwe fietst voor M
Uit de erfenis van de tante van M, heeft M zijn nieuwe fiets gekregen. Dit ging dus zonder kosten, ook al hadden we liever gewoon zelf een nieuwe fiets gekocht en dat de tante van M nog geleefd had.

Overig
Naast deze doelen hebben we ook nog de meubels in de woonkamer vervangen. En hebben we dus een aantal apparaten moeten vervangen of laten repareren. We gingen ook nog lekker twee en halve week op zomervakantie en een aantal weekendjes weg. We hebben dus niet krom hoeven te liggen om deze doelen te bereiken, al hebben we wel veel bewuster geleefd op financieel gebied dan we ooit tevoren gedaan hadden.
Ondanks dat ons vermogen op de spaarrekening niet gegroeid is het afgelopen jaar, voelen we ons wel een stuk rustiger/veiliger over onze financiële positie.

Uiteindelijk kunnen we zeggen dat dit financieel een heel goed jaar is geweest. Morgen volgt een blog over wat dit jaar ons gebracht heeft voor wat betreft onze netto waarde.

donderdag 29 december 2016

Het kan nóg lager

De spaarrente bij onze huisbank. Per 31-12 zal onze bank de spaarrente verlagen van 0,3% naar 0,25%. Onze bank heeft daarmee de twijfelachtige eer om de eerste te zijn.
Dit houdt in dat je €2,50 aan rente krijgt als je een jaar lang €1.000 op de spaarrekening laat staan. Nog niet zo heel lang geleden kreeg je het 10-voudige daar voor terug.

Ik snap dan het bericht dat steeds meer mensen beginnen met beleggen ook wel. Die mensen zijn allemaal op zoek naar nog een beetje rendement op hun spaargeld. Wij begonnen zelf ook dit jaar met beleggen.

Proberen jullie ook meer rendement uit je spaargeld te halen? En hoe doe je dat dan?

woensdag 28 december 2016

Aflossen een verslaving?

Gisteren logde ik in op internetbankieren en zag dat ik al een extra aflossing kan doen voor 2017. Het begon al gelijk te kriebelen, ook al heb ik het nog niet ingevoerd en verstuurd. Maar dit was niet de eerste keer deze maand dat het kriebelde om een extra aflossing op de hypotheek te doen.

Want ondanks dat we al onze aflosdoelen voor dit jaar gehaald hebben en juist veel nog veel meer dan dat, we in december ook al de openstaande restschuld helemaal aflosten, zeurde er toch nog een stemmetje in mijn achterhoofd dat ik nog wat moest en zou aflossen.

Dat heeft met twee dingen te maken. Het eerste is dat het mij/ons gewoon een kick geeft om dat hypotheekbedrag (snel) omlaag te zien gaan en dus ook dat maandbedrag. Doordat de focus dit jaar bijna volledig op het aflossen van de restschuld heeft gelegen, is er sinds dat wij in augustus onze rente middelden geen wijziging meer in onze hypotheeklasten geweest. En dat kriebelt dus.

De tweede reden is mijn (M) voorliefde voor ronde getallen. Door de eindaflossing op de restschuld is het mooie ronde bedrag dat wij tot dan toe extra hadden afgelost niet meer zo mooi rond. Voor dit jaar staan we nu op €14.566,34, dat staat natuurlijk voor geen meter :-). Ik had dus al een aflossing in de pen zitten van €433,66 om er weer een mooi rond bedrag van te maken.

Helaas begaf toen de televisie het en hebben wij een nieuwe aangeschaft voor bijna hetzelfde bedrag (ietsjes minder). Gezien de nog beperkte buffer leek het ons daarom niet verstandig om dan ook nog die extra aflossing te doen..

Gevolg is wel dat ik nu moet zien te leven met dat verschrikkelijke, niet ronde, bedrag aan extra aflossingen dit jaar...

Is het extra aflossen bij jullie ook zo verslavend? (En hebben jullie ook een voorliefde voor ronde getallen?)

PS: We zijn uiteraard heel blij en trots met/op het bedrag dat we dit jaar extra hebben kunnen aflossen, dat hadden we aan het begin van het jaar echt niet kunnen bedenken.

dinsdag 27 december 2016

Spaar- en beleggingsdoelen voor 2017

Vorige week schreven we al over ons aflosdoel voor 2017. Naast dit doel hebben we nog meer financiële doelen voor volgend jaar. Vooral wat betreft sparen en beleggen voor de toekomst.

Voor ons vrij vermogen willen we voorlopig een verhouding aanhouden van 50-50. Dat betekent dat we net zo veel spaargeld willen hebben als dat we belegd hebben. Nu kan de waarde van onze beleggingen natuurlijk fluctueren, maar uiteindelijk zouden we aan het eind van het jaar op ongeveer die verdeling uit willen komen.

Voor ons spaargeld willen we komend jaar uitkomen op €10.000 in de buffer. Dat betekent dus dat we dat voor onze beleggingen ook willen. De nadruk zal echter wel op het sparen komen te liggen. Ondanks dat we vorig jaar in de eerste helft van het jaar goed op schema lagen, en op een gegeven moment ook al ruim ons jaardoel van €6.000 in de buffer gehaald hadden, hebben we door extra ongeplande uitgaven, naar voren gehaalde uitgaven, het oppakken van beleggen en het helemaal aflossen van de restschuldlening, de hoeveel spaargeld niet gehaald dit jaar. Ons belegde bedrag en het spaargeld samen halen echter wel ruim het bedrag dat we aan het begin van het jaar hadden gesteld als doel, dus we hebben wel voldoende overgehouden in totaal.

Om dit doel te halen moeten we in totaal zo'n €11.000 overhouden naast de vaste lasten en hypotheekaflossingen. Daarvan zal het sparen ongeveer 2/3 voor zijn rekening nemen. We zullen dit beginnen met €600 sparen per maand en €200 als vast beleggingsbedrag. Wat er dan per maand extra overblijft gaan we extra beleggen. Alle besparingen op de maandlasten door de extra aflossingen op de hypotheek zullen we ook gaan beleggen.

Hebben jullie je (financiële) doelstellingen voor 2017 al gemaakt?

maandag 26 december 2016

Overdaad schaadt

eerste kerstdag vieren wij traditie getrouw met de familie van V. We doen dat in groot gezelschap, dit jaar met zijn 14en. Eigenlijk bestaat de hele groep uit volwassenen, behalve onze dochter. Met de volwassenen doen we altijd lootjes trekken met een budget van 15 euro, voor dochterlief laten we het altijd vrij en kan iedereen kopen wat ze willen.

Daar zit dan ook gelijk het gevaar in. En dat bleek gisteren dus ook.

Andere jaren kreeg dochterlief ook altijd al veruit de meeste kadootjes, maar kreeg ze er eigenlijk nog niet zo veel van mee. Dit jaar met Sinterklaas raakte ze al een beetje oververhit van alle cadeaus, maar gisteren was wel het toppunt. Er waren zoveel cadeaus voor haar dat op een gegeven moment niets meer wilde uitpakken. En als een kind geen kaadootje meer wil dan is het wel echt te gek geweest. Wij vertrokken gisteravond dus letterlijk met een doos vol onuitgepakte cadeaus weer naar huis. Die zijn op dit moment dus nog steeds niet uitgepakt.

Het is van iedereen natuurlijk heel erg lief dat ze haar heel veel gunnen, maar volgend jaar moeten we toch iets verzinnen waardoor het binnen de perken blijft. Ik las op één van de collega-blogs dat die met Sinterklaas afspreken om voor de kinderen één presentje per gezin te kopen dat zou een goede optie zijn.

We kunnen onze dochter ook gewoon laten meedoen met de lootjes dan blijven de cadeaus ook beperkt tot 15 euro.

Wat we gaan doen volgend jaar weten we nog niet, maar zoals dit jaar doen we het in ieder geval niet meer.

Hoe voorkomen jullie dat het aantal kadootjes voor de kinderen te veel wordt bij de feestdagen?


zondag 25 december 2016

Fijne Kerstdagen

Op het moment dat ik dit schrijf ligt dochter in bed voor haar middagdutje en zijn V en ik druk bezig met de voorbereidingen voor Eerste Kerstdag. We hoeven geen heel menu samen te stellen maar nemen een aantal hapjes mee voor het buffet dat we altijd doen met de familie van V. 
De kippenpootjes staan nu lekker te braden dus heb ik even tijd voor een korte kerstwens.

Ik wens iedereen, lezers en medebloggers hele fijne Kerstdagen toe, met veel liefde en gezelligheid met jullie dierbaren. 


zaterdag 24 december 2016

Economie groeit, welvaart niet

De laatste tijd vallen er weer vele jubelende berichten te lezen over de steeds meer aantrekkende economie. Het BBP groeit en zit weer op he niveau van de crisis. Maar zit de welvaart van mensen ook alweer op het niveau van voor de crisis? Nee is daatop het antwoord.

De universiteit Utrecht heeft samen met de Rqbobank de brede welvaartsindicator (BWI) ontwikkeld. Daarin worden meer zaken meegenomen als de grootte van de economie. Want die grootte van de economie zegt zeker niet alles over hoeveel inkomen of koopkracht de mensen in Nederland hebben.

Hoe wordt die BWI dan berekend? Niet alles wordt duidelijk uit het artikel uit het AD, maar zaken als woonsituatie, zicht op een vaste baan, veiligheid, gezondheid en millieu tellen mee. En die zaken waren niet allemaal zo positief als de stijging van het BBP.

Op de woningmarkt zijn nog steeds mensen met een koophuis die onder water staan, terwijl voor veel andere mensen de huren veel gestegen zijn. En er zijn mensen die überhaupt maar moeilijk een passende woning kunnen vinden omdat ze te veel verdienen voor sociale huur, te weinig om een woning te kunnen kopen en geen geschikt huurwoning uit de private huursector kunnen vinden.

Ook blijkt dat de stijging van de economie voorlopig vooral gunstig is voor werkgevers en de overheid en dat de werknemers nog maar weinig hebben geprofiteerd in de vorm van loonsverhoging.

Almetal is er voor wat betreft de welvaart nog voldoende te winnen om weer op het niveau van 10 jaar geleden te komen.

Met 10 jaar geleden kan ik mijn welvaart(sgevoel) niet meer vergelijken, aangezien ik echt niet meer weethoe ik dat toen ervoer. Wel ervaar ik voor ons gezin wel de hoogste welvaart sinds dat we dit huis kochten. Twee jaar met twee huizen en bijbehorende kosten, daarna de verkoop van het oude huis met ruim 10% restschuld hebben vooral financiële onzekerheid opgeleverd. Door dit jaar heel erg stevig die restschuld af te lossen hebben we die onzekerheid weg kunnen nemen. Dat geeft veel meer rust en leidt voor ons tot extra welvaart.

Hoe ervaren jullie je eigen brede welvaart ten opzichte van een aantal jaar geleden?

vrijdag 23 december 2016

hypotheekrentes stijgen

Een groot aantal hypotheekverstrekkers is deze dagen de hypotheekrente aan het verhogen. En dit terwijl, na een kleine stijging van de lange rente, die rente nu alweer aan het dalen is geslagen. Dat valt te lezen in dit artikel.
De trage beslissingstrajecten bij hypotheekverstrekkers wordt als mogelijke oorzaak aangegeven dat de stijging nu (pas) wordt doorgevoerd. Als dat zo is, dan zal de hypotheekrente dus over twee weken ook weer gaan zakken. 
Wel opvallend is dat dan bij bijna al die hypotheekverstrekkers dan een even traag beslissingstraject hebben.

En andere mogelijkheid is de drukte bij de hypotheekverstrekkers. Veel mensen vragen blijkbaar nog snel een hypotheek aan voor de jaarwisseling, zodat ze vallen onder de regels van 2016 en niet onder de scherpere regels van 2017. Dat scheelt toch 1% aan extra hypotheek ten opzichte van de waarde van een woning, en ook ten opzichte van je inkomen kun je nu nog wat meer lenen.
Door de hypotheekrentetarieven te verhogen hopen de verstrekkers mensen wat af te schrikken voor het aanvragen van een nieuwe hypotheek.

Welke van de twee het is, weet ik niet, en voor ons maakt het ook niet uit; wij hebben geen nieuwe hypotheek nodig.

donderdag 22 december 2016

Aandelen verhuisd

Een kleine twee weken geleden schreef ik al een blogpost over de mogelijkheden bij het uitkeren van dividend. Ik had het toen over het dilemma of ik een deel van mijn aandelen, Shell in dit geval, zou moeten verhuizen naar onze huisbank.

Eén reageerder "Mark" schreef in de reacties dat hij eigenlijk precies hetzelfde had gedaan. En gaf ook nog tips voor andere Nederlands aandelen die aan het uitkeren van dividend in aandelen doen.

En zo hebben wij het dus ook gedaan afgelopen maandag. We hebben een order opgegeven om de 60 aandelen Shell voor €26,00 te verkopen (gemiddelde aankoopprijs was €23,19). We hebben het geld toen teruggeboekt naar onze huisbank en daarna een order opgegeven om 70 aandelen Shell terug te kopen voor ook €26,00.

We hebben 10 aandelen extra gekocht om er iets meer zeker van te zijn dat we het volgende kwartaal ook daadwerkelijk voldoende dividend ontvangen om in een aandeel te kunnen laten uitkeren. De laatste dividendbetaling was €26,48 en met het aandeel op iets boven de 26 euro nu, werd dat wel wat krap. De 10 extra aandelen leveren ongeveer 4 euro per kwartaal extra op, dus bij een stijging van de koers van minder dan 4 euro zouden we genoeg moeten hebben.


woensdag 21 december 2016

Aflosdoel 2017

In sommige blogposts heb ik er al wel op gehint, en ook in reacties bij collega=bloggers heb ik al wel een tipje van de sluier opgelicht, maar het echte aflosdoel voor 2017 heb ik nog niet opgenoteerd zoals dat zo mooi verkeerd wordt gezegd.

Eigenlijk kan ik er heel kort over zijn. We willen komend jaar 10% van ons originele hypotheekbedrag aflossen. Dat is in totaal zo'n €20.500. En dat is een stuk meer dan de ruim €14.500 die we dit jaar hebben afgelost.

Onder normale omstandigheden zou het voor ons een brug te ver zijn om zoveel extra af te lossen. We verwachten echter in 2017 een schenking waardoor het wel mogelijk is om, in ieder geval in 2017, dit bedrag te kunnen aflossen.

De volgorde waarin we gaan aflossen is afhankelijk van wanneer we de schenking krijgen. Met de schenking lossen we af op de spaarhypotheek. Wat overblijft lossen we af op het deel wat dan nog open staat met de hoogste rente.

Voor wat betreft de maandelijkse extra aflossingen beginnen we met de annuïtaire hypotheek en als laatste volgt dan de aflossingsvrije hypotheek.dinsdag 20 december 2016

Spaarder de dupe

Dat zeggen de Vereniging Effecten Bezitters (VEB) en de Bond van Belastingbetalers (BVB). Volgens deze organisaties zullen vooral mensen die sparen voor een aanvullend pensioen of zuinig geleefd hebben.

Hoe zit dat dan? In het nieuwe systeem voor de vermogensrendementsheffing wordt het verwachte rendement van je vermogen stapsgewijs verhoogd. Voor de eerste €25.000 heb je een vrijstelling. Voor de volgende €75.000 wordt ervan uitgegaan dat je een rendement behaalt van 2,9%. Daar betaal je dan 30% belasting over, oftewel 0,87% over het vermogen tussen de €25.000 en de €100.000.
Daarboven wordt de volgende €900.000 belast met 30% van een fictief rendement van 4,6%. Dat is effectief 1.38%.
Boven de 975.000 euro wordt uitgegaan van een fictief rendement van 5,39%. Dat komt effectief neer op 1,62% over je vermogen.
Dit zijn overigens bedragen per persoon. Fiscaal partners mogen de bedragen verdubbelen.

Voor fiscaal partners ligt het break even point ten opzichte van 2016 bij ongeveer €490.000 volgens de website van bereken het.

Afhankelijk van je uitgaven zou je met zo'n vermogen dan volgens mij al een heel eind moeten kunnen zijn als pensioenvoorziening. Dus ik ben het niet eens met de stelling dat mensen die sparen voor een aanvullend pensioen (te) hard benadeeld zouden worden.

Daarnaast zijn er natuurlijk ook diverse manieren om een hoger rendement op je vermogen te halen dan met sparen, alleen zit daar meer risico aan verbonden...

Wij hebben overigens zelf nog helemaal niet te maken met de nieuwe vermogensbelasting. Wij zitten nog ruim onder de vrijstelling.

maandag 19 december 2016

Dividendinkomen december

We zijn net halverwege de maand geweest, maar aan de andere kant: Kerst is er ook alweer bijna. Het jaar loopt dus op zijn einde. Voor wat betreft het ontvangen van dividend is het jaar voor ons echter al helemaal voorbij. Vorige week ontvingen wij de laatste betaling van het jaar.

In december hebben wij van 5 bedrijven dividend mogen ontvangen. In totaal leverde ons dat €44,22. Dat is de hoogste maand tot nu toe.

We ontvingen:
 • Unilever: €4,13
 • Shell: €26,48
 • Target: €1,92
 • Whitestone: €3,82
 • Coca-Cola: €7,90
Het uiteindelijk ontvangen dividend (in Euro's) was hoger dan we eerder verwachtten. Dat heeft alles te maken met de sterk gestegen dollarkoers van de afgelopen weken. Op Unilever na betalen de andere bedrijven namelijk uit in dollars. Door de gestegen koers kregen we daar meer Euro's voor.

Deze inkomsten hebben we intussen ook alweer geherinvesteerd samen met het geld dat we met dit blog verdiend hebben en een klein beetje geld van waar we normaal gesproken een extra aflossing op de restschuld mee zouden doen.

We kochten daarmee nog 9 aandelen Unilever. Daarmee zijn onze investeringen in Shell, Coca-Cola en Unilever mooi in balans.

Volgend jaar zullen we de investeringen vooral doen in nieuwe bedrijven. Op die manier willen we de spreiding van onze beleggingen wat groter maken. Ook zullen we in de beleggingsfondsen waarin we nu beleggen ook blijven inleggen.

Hoe doen jullie investeringen het?

zondag 18 december 2016

Lagere woonlasten

Vrijdag schreef ik al dat we de laatste aflossing op de restschuld hadden gedaan. En ook al is het nog maar twee dagen geleden, het voelt echt heerlijk. Veel meer dan ik eigenlijk verwacht. Uiteindelijk scheelt het dan ook een slok op een borrel in de maandlasten.

Vanmorgen heb ik eens de tijd genomen om alle zaken eens goed op een rij te zetten. En dat levert dan toch wel mooie cijfers op.

Rond de afgelopen jaarwisseling betaalden wij, bruto, 818,94 aan de hypotheek. Dat is inclusief de inleg voor de spaarhypotheek. Komende betalingstermijn (31 december) zullen wij €792,13 aan dezelfde hypotheek betalen. Dat is een besparing van €26,81 per maand. Dat is een mooie besparing, maar valt in het niets bij de besparing op de restschuldlening.

Daar betaalden we vorig jaar €249,40 voor. Dat is nu natuurlijk 0 geworden door de totale aflossing. Maar dat is nog niet alles. Vanaf maart zijn we extra gaan aflossen. Na een eerste grote extra aflossing, gingen we daarna elke maand €350 extra aflossen. Daardoor werden de maandlasten steeds lager. De laatste maand waren de lasten van de restschuld €350 extra aflossing en €81,28 aan reguliere betaling. Samen dus een bedrag van €431,28. 

Als we dat bedrag nu eens aanhouden, kunnen we vanaf volgend jaar een kleine €460 per maand gaan aflossen, zonder dat dat dus van invloed zal zijn op onze andere uitgaven, besparingen of investeringen. Dat is een bedrag van €5.520 op jaarbasis en ruim een kwart van het doel dat we onszelf voor 2017 aan extra aflossingen willen stellen. Dit is dan alvast een mooi beginnetje.

Hebben jullie je doelen voor 2017 al een beetje voor ogen?


zaterdag 17 december 2016

Stier of beer

Afgelopen donderdagavond ben ik (M) naar een seminar van RTLZ in Bussum geweest. Bull of bear was de titel. Dit slat op een stijgende of dalende beurs. Op dit seminar sprak een aantal beurscommentatoren van die zender en twee oud-commentatoren over hun verwachtingen voor 2017.
Ik ging daar heen met een bepaald verwachtingspatroon over droge analyses onderbouwd door de meest ingewikkelde rekenmodellen, maar niets was minder waar. Het werd een zeer luchtige interactieve avond met korte pitches, 1 op 1 debatten en uiteindelijk een tafelgesprek op dezelfde manier als bijvoetbal inside.

De avond werd afgesloten met natuurlijk de gouden tips voor 2017. en eigenlijk was de belangrijkste tip : luister niet naar tips. Iemanddie je een tip geeft wil heel vaak dat je meedeelt in zijn of haar leed. Zoals gedeelde smart is halve smart.

Uiteindelijk een leuke avond uit met een hapje en een drankje voor 25€. En die beleggingen voor volgend jaar? Die zal ik toch echt zelf moeten zoeken.

vrijdag 16 december 2016

Restschuld = weg

Het is zover, vandaag hebben we de eindaflossing van de restschuld van ons vorige huis gedaan. Dat betekent dat we in 14 maanden tijd ruim 14.000 hebben afgelost. Dat is dus €1.000 in de maand.

Hoe hebben we dat gedaan het afgelopen ruime jaar?

In september 2015 verkochten we ons oude appartement met €14.000 restschuld op de woning. Daarvoor hebben we toen een lening bij de moeder van M afgesloten. Dat hebben we met een annuïtair aflossingsschema gedaan tegen 2,2% rente en we zouden deze lening in 5 jaar terugbetalen.
De eerste betaling deden we in oktober 2015 en dat was een reguliere aflossing. Ook de maanden daarna deden we alleen de reguliere aflossingen volgens schema.

Pas in maart van dit jaar deden we onze eerste extra aflossing. Dat was gelijk een forse. We losten in 1x €6.000 extra af. Hier lees je nog hoe we dat toen gedaan hebben. Hiermee hadden we in 1x meer dan de helft van de lening afgelost.
Alle volgende maanden hebben we vervolgens €350 afgelost tot en met november. Na de aflossing van november stond er nog ruim €3.000 aan schuld over. Die hebben we nu dus ook afgelost.

Nog wat cijfers over deze lening:

 • We hebben in totaal €230 bruto aan rente betaald op deze rente
 • Dat is 1,6% van het totale geleende bedrag
 • Als we volgens schema hadden afgelost hadden we €798 bruto aan rente kwijt geweest.
 • Door eerder af te lossen hebben €568 bruto aan betaalde rente bespaard.
Verder hebben we met deze aflossing het totaal extra afgeloste bedrag op ruim €18.000 gebracht. Onze eerste extra aflossing, op de hypotheek, was in juni 2015. In 2016 hebben we nu ruim €14.500 extra afgelost.


Aan het begin van de lening, en ook aan het begin van dit jaar, waren de maandlasten voor deze lening €249 per maand. Die lasten zijn we nu dus kwijt en komen ook niet meer terug. Ook de maandelijkse extra aflossing van €350 hebben we nu ook weer beschikbaar. In de maanden dat we extra aflosten waren de reguliere maanslasten 160 euro. In totaal hebben we daarom ongeveer 500 euro per maand extra beschikbaar voor de aflossing van de hypotheek.
Daar gaan we in 2017 en de daaropvolgende jaren nu flink werk van maken.

De pagina's van de hypotheek en de van de aflossingen zijn bijgewerkt voor het geval je alle cijfers op een rijtje wil zien..

donderdag 15 december 2016

Financieel afwijkende maanden

December en januari zijn bij ons altijd wat afwijkende maanden ten opzichte van de rest van het jaar. Sommige rekeningen komen in deze maanden niet en voor andere zaken moet er in deze maanden gelijk voor het hele jaar afgerekend worden.

Wat dat laatste betreft komen de laatste dagen wat rekeningen binnen via de post. Zo werd vandaag bijvoorbeeld de factuur van het servicecontract voor de CV-ketel gebracht. Dat is net wat minder dan €100. Ook verwacht ik elk ogenblik de contributie van de ANWB (ca. €125) te mogen betalen en eerder schreef ik al dat we dit jaar (voor M) de zorgverzekering (€1.066) in 1x betalen. Er zullen er vast nog meer volgen...

Aan de andere kant hoeven we deze twee maanden geen gemeentelijke lasten te betalen en ook het Waterschap komt deze maand niet met een afschrijving. Beid worden bij ons in 10 periodes afgeschreven.

Het is daarom zaak om deze maanden nog wat beter dan normaal het saldo op de betaalrekening in de gaten te houden, zodat te allen tijde alles kan worden afgeschreven.

Hebben jullie dat ook? Dat deze maand financieel er heel anders uitziet?

woensdag 14 december 2016

Online inkomsten: De blog

Ik heb al eerder geschreven over de online inkomsten die we bijvoorbeeld hebben verdiend met Panelwizard en Euroclix. Maar nu gaan we voor het eerst inkomen ontvangen uit de blog zelf. En dat dankzij jullie, de lezers.
Passief inkomen kan ik het niet echt noemen, aangezien het bijna 300 berichten heeft gekost om hier te komen, dus we noemen het maar online inkomsten of extra inkomsten.

Jullie hebben namelijk zo veel op de advertenties op de blog geklikt dat daar nu voldoende mee is opgespaard om uit te laten betalen. Bedragen mag je volgens mij niet noemen rondom de advertentie-inkomsten dus dat zal ik dan ook niet doen.

In de eerste helft van het jaar is eenmalig door Google een paar cent uitbetaald als test om te zien of het rekeningnummer klopte etc. Nu zal het binnenkort dus tijd zijn voor een echte uitbetaling. 

Ik volg de inkomsten uit adsense met een app op de iPad. Als je daar je accountgegevens invult kun je dagelijks zien hoeveel inkomsten je die dag binnen hebt gekregen en ook de dag ervoor. Ook houdt de app de inkomsten per maand bij en vergelijkt hij het ook met de maand ervoor Zo kun je ook zien of de inkomsten steeds groter worden, stabiel blijven of afnemen. 

In ons geval nemen de inkomsten elke maand nog een klein beetje toe, dankzij jullie dus.

Overigens kregen we pasgeleden ook een verzoek om een review te schrijven van een commerciële partij. Daar werd weliswaar geen geldelijke beloning voor geboden, maar wel een manier om meer kijkers na de blog te lokken. We hebben dat nog in overweging, aangezien we zelf nog nooit van hun producten gebruik hebben gemaakt. Of we hier nog op ingaan weten zullen jullie wel merken.dinsdag 13 december 2016

Onze beleggingsregels

Op mijn blog van vorige week over dividend uitkeren kreeg ik van Mariima de vraag of ik bij het investeren in aandelen van bedrijven alleen maar kijk naar mogelijke opbrengsten of hier en daar ook een grens trek in welke bedrijven ik/we investereer/investeren. Dit naar aanleiding van de aandelen Shell die wij nu hebben.

Een heel terechte vraag. Ik schreef toen onder haar vraag dat de grens bij ons is dat we niet investeren in bedrijven die (ook) wapens maken. Of dat nou een vliegtuigbouwer is die vooral passagiersvliegtuigen maakt en daarnaast ook nog gevechtsvliegtuigen of een bedrijf dat niets anders doet dan geweren fabriceren, dat maakt ons niet uit. Zodra er iets met wapentuig gemaakt wordt zullen wij er niet in beleggen.
Maar hoe komen we dan uit al die andere bedrijven die niets met wapens te maken hebben tot een keuze in welke we wel investeren? Dat is toch wel voor een groot deel gebaseerd op harde cijfers.

Doel van beleggen
Om de keuzes die wij maken te begrijpen is het wel handig om te weten waarom wij ook alweer zijn gaan beleggen. Dat doen we om uiteindelijk voldoende inkomen uit dividenduitkeriingen te genereren zodat wij geheel van die inkomsten kunnen leven. Dat is nog echt iets van ver weg in de toekomst, maar dat is het doel waarnaar wij streven.

We zoeken daarom naar aandelen van bedrijven die duurzaam ( in de zin van langdurig) een goed dividend kunnen uitkeren. Een dividend dat het liefst ieder jaar meer stijgt dan de inflatie. Om zo goed mogelijk in te schatten kijken we naar een aantal cijfers van bedrijven.

Waar kijken we naar?
Hieronder staat een lijstje met kentallen waar we naar kijken, daarna zal ik die verder uitleggen. Zaken waar wij naar kijken zijn:

 • Algemeen hoe het met een bedrijf gaat
 • Dividendgeschiedenis
 • Dividendrendement
 • Prijs van een aandeel t.o.v. de winst van het bedrijf
 • Deel van de winst dat aan dividend wordt uitgekeerd
 • Stijging van het dividend per jaar
 • Uitbetalingsfrequentie

Hoe het met een bedrijf gaat
Tja dat is gelijk misschien wel de lastigste van allemaal. Hier kijken we naar zaken als ontwikkeling van de winst, omzet etc. Ook het marktaandeel van een bedrijf in hun sector speelt mee. 

Dividendgeschiedenis
We zoeken naar bedrijven die een lange staat van dienst hebben met het uitkeren van dividend. En dan het liefst met het jaarlijks verhogen van de dividenduitkering. Hoe langer een bedrijf aaneengesloten een stijgend dividend heeft kunnen uitkeren, hoe meer je mag verwachten dat ze dat de komende jaren ook blijven doen. Voorbeelden van bedrijven die een zeer lange staat van dienst hebben zijn bijvoorbeeld Coca-Cola (54 jaar op rij) en 3M (van de post-it) die zelfs al 58 jaar op rij het dividend verhoogd heeft. Een Nederlands bedrijf als Unilever heeft de afgelopen 10 jaar het dividend ieder jaar verhoogd bijvoorbeeld.

Voor Amerikaanse bedrijven zijn er websites die bijhouden hoe lang een bedrijf op rij zijn dividend heeft verhoogd, voor aandelen uit Europa of andere landen is dat een stuk moeilijker te achterhalen. Voor Amerikaanse bedrijven heb je drie lijsten:
Wij houden een minimum van 10 jaar dividendstijging aan.

Dividendrendement
Voor dividendrendement hebben wij gekozen voor het 2,5% als minimum. Bij voorkeur zoeken we naar aandelen met een rendement van 3,5%, maar als de andere criteria goed worden gehaald is een wat lager rendement op dit moment wel acceptabel. Zeker als we verwachten dat het dividend de  komende periode heel snel zal stijgen.

Prijs van een aandeel t.o.v. de winst
Dit zegt heel veel of een aandeel (te) duur is of juist erg goedkoop. Op dit moment zijn Amerikaanse aandelen erg duur en ligt de gemiddelde prijs van een aandeel (S&P500) ruim 22x boven de winst van de bedrijven.
Wij zoeken naar bedrijven waar deze verhouding onder de 20 ligt. Uitzonderingen zijn ook hier mogelijk, maar alleen als deze verhouding in de afgelopen 10 jaar gemiddeld ook boven de 20 heeft gelegen.

Deel van de winst dat aan dividend wordt uitgekeerd
Bedrijven die maar een klein percentage van de winst uitkeren aan dividend hebben veel speelruimte om in slechtere tijden (mnder winst), toch het huidige dividend te kunnen blijven uitkeren of zelfs nog licht verhogen. 
Een bedrijf dat bijvoorbeeld 90% van de winst uitkeert aan dividend (of zelfs meer dan de winst zoals veel oliebedrijven op dit moment) kan dit niet volhouden bij maar een beetje tegenslag. Een bedrijf dat maar de helft van zijn winst uitkeert kan dit dus volhouden totdat de winst gehalveerd is. Wij mikken op een percentage van 75% als absolute maximum.

Stijging van het dividend per jaar
Dit hangt nauw samen met het dividendrendement. Zolang bedrijven het dividend met meer dan de inflatie laten stijgen wordt de "koopkracht" van dat ontvangen dividend steeds hoger.
Ook kan een bedrijf dat nu nu een hoog dividend uitkeert, maar het elk jaar maar een heel klein beetje laat stijgen op de lange termijn minder aan inkomsten opleveren dan een bedrijf dat nu minder uitkeert maar het dividend wel elk jaar met 10% laat stijgen

Frequentie van uitbetaling
Amerikaanse bedrijven keren in de regel ieder kwartaal dividend uit. Met het oog op een stabiel passief inkomen is dat erg fijn. Zeker omdat ze dat ook nog eens niet allemaal in dezelfde maand van het kwartaal doen. Door goed te kiezen kun je zo iedere maand ongeveer evenveel aan dividendinkomsten ontvangen. Er zijn ook een aantal bedrijven die maandelijks dividend uitkeren.
Europese aandelen keren in de regel slechts twee of zelfs maar één keer per jaar dividend uit. Er zijn uitzonderingen, maar dat zijn er weinig en ze zijn ook lastig te vinden tussen al die bedrijven die beursgenoteerd zijn. Nederlandse bedrijven die wel elk kwartaal uitkeren zijn Shell en Unilever. Wij kiezen (voorlopig) voor aandelen die minimaal 4x per jaar dividend uitkeren.

Het kan heel goed zijn dat we in de toekomst noodgedwongen moeten gaan afwijken van deze regels. We willen namelijk niet alleen maar Amerikaanse aandelen hebben. Dan worden we voor ons passief inkomen namelijk te veel afhankelijk van de wisselkoers tussen de dollar en de Euro. We zullen op een gegeven moment dus meer Europese aandelen gaan kopen om daar een goede balans in te krijgen.

Afsluitend
Als je goed naar onze aandelenportefeuille kijkt zul je zien dat geen enkel aandeel zal voldoen aan alle criteria die we zelf hebben opgesteld. Dat geeft ook niets, het zijn uiteindelijk meer richtlijnen dan keiharde regels. Dus als een bedrijf aan één richtlijn niet voldoet is dat geen ramp. 
Shell is wel de uitzondering, die voldoet op dit moment aan een heel aantal richtlijnen niet. Maar die 7% rendement op de aanschafkosten maken een hoop goed...

Hebben jullie ook je eigen beleggingsregels? Of regels waar je je aan houdt als je investeert in een crowdfundingproject?

maandag 12 december 2016

Een buffer is geen overbodige luxe

Dat het aanhouden van een buffer voor onverwachte zaken een verstandige financiële beslissing is, staat denk ik voor de meeste mensen buiten kijf. Maar er bestaat nog wel eens discussie over hoe hoog de buffer zou moeten zijn.

Ik zie vaak twee manieren waarop mensen hun buffer berekenen. Er is een groep die hun buffer bepaalt op basis van hun inkomen. Een buffer wordt dat berekend door bijvoorbeeld X maal het netto maandinkomen. De gedachte erachter is dat bij het volledige inkomen, je nog een bepaalde periode vooruit kunt. Drie of zes maanden zijn veel gebruikte periodes hiervoor.

De andere manier is gebaseerd op de vervangingswaarde van spullen die men heeft. Vaak wordt de spreekwoordelijke wamachine hiervoor gebruikt.
Waar de eerste methode vrij duidelijk is, maar je wel kunt discussiëren over de lengte van de periode, kun je bij de tweede methode veel meer discussie krijgen. Want zouden echt alle spullen tegelijkertijd vervangen moeten worden? Of kun je ook met een kleinere dekking van de waarde van al je spullen af?

Ik zat eerst in het kamp dat je niet een volledige dekking nodig hebt voor de vervanginswaarde van de spullen die je bezit, maar na de afgelopen maanden ben ik daar wel een beetje van terug aan het komen. Dat zit namelijk zo.

Ik ging er vanuit dat de apparaten in huis niet allemaal tegelijk het begeven. In theorie kan dat natuurlijk wel maar in de praktijk zal het maar zeer zelden voorkomen.

Als ik nu echter kijk naar wat wij in de afgelopen maanden aan problemen hebben gehad met apparaten en bijvoorbeeld ook onverwachte kosten aan de auto, dan neig ik nu meer naar een wel volledige dekking van de vervangingswaarde.

In september schreef ik al over een drietal extra kosten die we toen hadden. Dat was extra onderhoud aan de auto, ons esspresso-apparaat dat het aan het begeven was en de douchecabine die kapot was gegaan. Die laatste werd gelukkig gedekt door de verzekering, dus dat kostte uiteindelijk niets.

En vorige week schreef ik over onze wasdroger. Uiteindelijk vielen de kosten voor ons mee door coulance van Samsung, maar was die er niet geweest, dan hadden we een nieuwe droger moeten aanschaffen.

En ik had het blog over de droger nog niet geschreven of onze televisie in de woonkamer het. Dat beestje was al 11 jaar oud, dus het zat er een keer aan te komen. Deze hebben we dus in het weekend ook vervangen.

Zo hebben we in een periode van 3 maanden aan ongeveer driekwart van de grote, duurdere apparaten (inclusief auto) extra kosten gehad. Dit maakt dat ik steeds meer geneigd ben om de totale vervangingswaarde als uitgangspunt voor de buffer te nemen. En dan heb ik het eigenlijk helemaal nog niet gehad over de kosten voor het huis waar we ook voor moeten reserveren..

Hoe hebben jullie bepaald hoe hoog je je buffer wilt hebben?

zondag 11 december 2016

Zorgverzekering in 1x betalen

Eind november schreef ik al over het wel of niet overstappen van de zorgverzekering. Ik (M) ga dus niet overstappen van verzekeraar. Ook schreef ik over de mogelijkheid om eventueel de budgetversie van de zorgverzekering te nemen. Dat laatste doe ik niet.

Wel ga ik dit jaar voor het eerst de premie voor het hele jaar gelijk in in één keer betalen. Dat levert nog eens 3% extra korting op.

3% op een maandbedrag van €91,63 is €2,75 korting per maand oftewel €33 op jaarbasis. Nu ga ik dit bedrag uit de buffer betalen. Dat betekent dat de buffer nog wat lager uitkomt dan we eerder dachten.
Om dit volgend jaar weer te kunnen doen gaan we €100 per maand op een aparte spaarrekening zetten, zodat we het volgend jaar niet uit de buffer hoeven te betalen.

Hoe betalen jullie je zorgverzekering? Maandelijk of jaarlijks?

zaterdag 10 december 2016

Dividend uitkeren in geld of in aandelen?

Als je in aandelen belegt, en ook bij sommige beleggingsfondsen of ETF's, kan het zijn dat je periodiek dividend krijgt uitgekeerd. Hierbij wordt (een deel van) de winst uitgekeerd aan de aandeelhouders.
In onze portefeuille hebben we vooral aandelen die elk kwartaal dividend uitkeren, al hebben ook aandelen van één bedrijf dat zelfs maandelijks dividend uitkeert. Als je naar Nederlandse/Europese bedrijven kijkt zijn er maar weinig die zo regelmatig dividend uitkeren. Meestal doen zij dat 2x per jaar of zelfs maar 1x per jaar. Nederlandse bedrijven die wel elk kwartaal uitkeren zjn Shell en Unilever. Die hebben wij dan ook in onze beleggingsportefeuille zitten.

Je kunt dividend zowel in geld laten uitkeren als ook in extra aandelen. In Amerika kun je je dividend zelfs in delen van aandelen laten uitkeren, dan krijg je bijvoorbeeld 1,123 aandeel uitgekeerd. Dat heb ik bij Nederlandse aandelen nog niet gezien. Daar kan dit alleen met gehele aandelen.

Nu laten we alle dividenden in geld uitkeren. Dat heeft vooral te maken met de voorwaarden van onze broker, DeGiro. Die rekenen geen kosten voor het uitbetalen van contant dividend, maar rekenen wel €7,50 voor het laten uitkeren van dividend in aandelen. Dat is voor ons niet rendabel. We bezitten op dit moment 60 aandelen Shell bijvoorbeeld. Dat levert per kwartaal, bij de huidige wisselkoersen, ongeveer €25 aan dividend op. Het aandeel Shell staat op dit moment net iets onder de €25, dus we zouden elk kwartaal 1 aandeel kunnen toevoegen aan onze portefeuille. En het kwartaal erop krijg je dan dividend van 1 aandeel meer. Alleen zitten daar dus €7,50 aan kosten aan. Dan is het rendabeler om het dividend in geld te laten uitkeren en dan los één aandeel te kopen. Dan kost het aan transactiekosten maar 2 euro. 

Echter, wij hebben ook nog een beleggingsrekening bij onze huisbank. Daar investeren we in de twee beleggingsfondsen. Onze bank rekent geen kosten voor het uitkeren in aandelen. Dat zou het interessanter maken. We zouden dan bijvoorbeeld nu onze aandelen Shell kunnen verkopen bij DeGiro en dan weer terugkopen bij onze huisbank. Dat kost ons eenmalig transactiekosten voor zowel aankoop als verkoop, maar daarna kunnen we gratis ons dividend in aandelen laten uitkeren.

We twijfelen nog of we dat gaan doen, want op het moment dat je dividend in aandelen krijgt, dan ben je dus minder flexibel. Als het in geld wordt uitgekeerd kun je zelf kiezen in welk bedrijf je het wilt investeren. Voor beide valt dus wat te zeggen.

Hebben jullie ervaring met het laten uitkeren van dividend in aandelen? En hoe bevalt dat?

vrijdag 9 december 2016

Passief inkomen: Uitbetaling Panelwizard

Gisteren werd zag ik op mijn betaalrekening een storting staan van €13,70. Het bleek van panelwizard te zijn. Het afgelopen half jaar heb ik daar zo nu en dan wat vragen beantwoord in enquetes over verschillende onderwerpen. Dus echt helemaal passief is dit inkomen niet.

Bij Panelwizard krijg je, in tegenstelling tot bijvoorbeeld bij Euroclix, voor iedere vraag een bedrag, 10 cent om precies te zijn. Ik heb dus in het afgelopen half jaar 137 vragen beantwoord. Ook al blijkt na een paar vragen dat je niet tot de doelgroep van het onderzoek behoort, worden die paar dubbeltjes dan toch bij je saldo opgeteld. Je kunt er overigens ook voor kiezen om je verdiende geld aan een goed doel te schenken.

Ik moet eerlijk bekennen dat ik Panelwizard tot nu toe de prettigste site vind voor online enquetes.

Het bedragje dat we nu hebben ontvangen zet ik door naar onze beleggingsrekening. Met de daar nog staande ontvangen dividenden en de dividenden die we deze maand nog verwachten hebben we daar dan een mooi bedragje om toch nog een kleine investering te doen in de tweede helft van de maand.

Wil je jezelf ook aanmelden bij Panelwizard, dan kan dat via deze referrallink. Ik krijg dan eenmalig een kleine vergoeding voor het aanbrengen van een nieuwe invuller.

Hebben jullie nog passief inkomen mogen ontvangen de afgelopen weken?

donderdag 8 december 2016

Goede service

Twee weken begaf onze droger het. Van het ene op het andere moment was er geen leven meer in te krijgen. En natuurlijk net een paar maanden nadat de garantieperiode verlopen was. Wij hadden bij aankoop in juni 2014 geen extra garantie gekocht.

Om het toch maar te proberen belden we met de winkelketen waar we de droger gekocht hadden. Daar was het antwoord kort. De wettelijke garantieperiode was voorbij, dus pech gehad geen mogelijkheid voor coulance. Voor de zekerheid zochten we ook contact met Samsung, en die waren een stuk klantvriendelijker.
Nadat we alles hadden uitgeleg en zij het aan een monteur hadden uitgelegd deden ze ons een mooi voorstel.
De totale reparatie zou uitkomen op ongeveer €275 kosten (Daar heb je al bijna een nieuwe droger voor), waarvan wij dan €125 zouden moeten betalen. De rest nam Samsung dan voor zijn rekening nemen.

Gisteren stond de monteur op de stoep en had in een half uurtje het kapotte onderdeel vervangen. M heeft netjes de €125 afgerekend en wij hebben weer een werkende droger. Even doorbellen helpt dus zeker en heeft ons een paar 100 euro voor een nieuwe droger bespaard.

Hebben jullie wel eens iets buiten de garantie (gedeeltelijk) toch vergoed gekregen hebben?woensdag 7 december 2016

Teruggaaf komt er (eindelijk) aan

Waar we in juli bij veel collega-bloggers al konden lezen dat zij hun belastingteruggave al binnen hadden, zijn wij nu eindelijk ook aan de beurt.
Nadat we begin oktober onze aangiften voor de inkomstenbelasting hadden ingediend krijgen we deze maand ook daadwerkelijk onze teruggaven uitbetaald. En we mogen niet klagen dit jaar.

Doordat we in 2015 een groot deel van het jaar de hypotheekrente van twee huizen mochten aftrekken (en de rest van het jaar de rente van de restschuld) krijgen we een stuk meer terug dan de vorige jaren. Ongeveer 3.000 euro meer dan de afgelopen jaren.

De uitbetaling van de teruggaaf komt waarschijnlijk precies op tijd zodat we de eindaflossing van de restschuld hiervan kunnen betalen. Het geld daarvoor hebben we weliswaar op een spaarrekening staan, maar die kunnen we dan lekker laten staan en rente laten trekken. En wat over blijft, gaat naar de buffer.

dinsdag 6 december 2016

Minder gepind door/voor de Sint

In de aanloop naar pakjesavond is er veel minder gepind dan vorig jaar las ik in dit artikel. Op 4 december werd er 56% minder gepind dan vorig jaar en gisteren 41% minder. Dat is gemiddeld dus bijna de helft minder dan vorig jaar.
In de week voorafgaand aan het afgelopen weekend werd er overigens op sommige dagen wel iets meer gepind dan vorig jaar, maar de stijging bij in de online transacties was veel groter. Zo werden er bijvoorbeeld 25% meer betalingen met iDeal gedaan.

Op zich is het geen vreemd verschijnsel dat als de online aankopen omhoog gaan de aankopen in fysieke winkels ook dalen. Wel blijkt dit jaar weer dat online aankopen doen vlak voor pakjesavond niet zonder risico's is. Door een storing bij PostNL werden gisteren zo'n 40.000 pakketten niet op tijd bezorgd.
Nu ben ik niet altijd de vlotste met het kopen van kadootjes, maar als de deadline naar mijn idee te dichtbij komt (3 werkdagen houd ik meestal aan) dan kies ik er niet meer voor om iets online te bestellen. Ik wil dan zeker weten dat ik het kadootje binnen heb op de dag waarop ik het mag geven. Ik kies dan dus voor een echte winkel. En mocht die echte winkel het beoogde kadootje niet hebben dan kan ik altijd nog naar een andere winkel/ een ander kado uitzoeken/ een kadobon kopen. Dat lukt met online bestellingen niet.

Als ik kijk naar onze Sinterklaasaankopen hebben wij de meeste spullen wel online gekocht. Maar dat was soms al maanden geleden. Zo kochten wij in oktober al de Duplo voor onze dochter. Die was toen overal met 20% korting. Ander kadootjes voor dochter hebben ook online gekocht, maar bijvoorbeeld ook bij de Lidl. Daar hadden ze veel leuke houten speelgoed in de aanbieding, ongeveel half november.
Alleen de kadootjes voor mijn lootje heb ik vorige week bij een echte winkel gekocht.

Hoe hebben jullie de Sinterklaaskadootjes gekocht? Online of in een echte winkel?

maandag 5 december 2016

Discipline

Sinds wij serieus werk hebben gemaakt van het verbeteren van onze financiële positie en daar ook plannen voor hebben gemaakt, merken wij regelmatig dat het soms lastig is om heel strak aan die plannen vast te houden. En dat we ook best eens van die plannen afwijken.

Om een paar voorbeelden te noemen:
 • We kochten dit jaar al nieuwe meubels, terwijl dat pas voor 2017 op de planning stond
 • Zowel in oktober als in november investeerden we meer in aandelen dan wat de bedoeling was.
Nu zijn beide uitgaven, voor ons, geen weggegooid geld. De meubels waren echt aan vervanging toe en we zijn daar ook heel blij mee. Ook de investeringen in aandelen zijn geen weggegooid geld. Ze leveren passief inkomen op en indien nodig voor een noodgeval kunnen we ze verkopen. Dat zal dan soms met winst zijn en soms met verlies, dat is het risico dat we gekozen hebben te nemen.

Gelukkig is onze discipline voor wat betreft extra aflossen genoeg wel zeer sterk, want daar halen we over twee weken een mijlpaal die we aan het begin van het jaar echt niet voor mogelijk hadden gehouden. Voor ons spaardoel is dat echter een heel ander verhaal.

Doordat we de uitgaven voor meubels nu gedaan hebben en meer geïnvesteerd dan we hadden gepland, zullen we ons spaardoel voor dit jaar niet halen. En dat voelt dan, zo aan het eind van het jaar, toch een beetje als falen. Geheel verklaarbaar, maar ik had niet verwacht dat het toch een beetje vervelend zou voelen.

Voordeel is natuurlijk wel dat we voor 2017 geen geplande grote uitgaven meer hebben. Dat maakt het dat we ambitieuzere doelen kunnen nastreven dan we anders hadden kunnen doen. Zoals een beroemde voetballer ooit zei: "Ieder nadeel hep z'n voordeel".

Voor het sparen betekent dat, dat we het bedrag dat we dit jaar gemist hebben in ons spaardoel, in 2017 extra gaan sparen om weer op schema te zitten voor onze langere termijnplanning.

Vinden jullie het ook soms lastig om je vast te houden aan je planning en zo ja, welke doelen lijden daar dan onder?

zondag 4 december 2016

Maandoverzicht november 2016

December is alweer een paar dagen oud, dus het is een mooi moment om weer even terug te kijken op de vorige maand, november dus.

Inkomsten
De inkomsten lagen wat lager dan in oktober, maar hoger dan alleen het kale loon. M had zo'n 200 euro aan zakelijke declaraties ingediend. In totaal kwam er €3.200 binnen van zijn werkgever.

Hypotheek/restschuld
We deden deze maand de laatste maandelijkse extra aflossing van €350 op de restschuld. Volgende maand betalen we het restant terug.

Investeringen/beleggingen
We ontvingen deze maand ruim 16 euro aan dividend. Dat is het meest dat we per maand ontvangen hebben tot nu toe. We kochten 8 aandelen Unilever en 4 aandelen Target op de dag na de verkiezing van Donald Trump. Een week later verkochten we de aandelen Target weer met bijna 20% winst. We gebruikten die winst weer om 9 aandelen Coca-Cola te kopen. In totaal investeerden we iets meer dan €600 in aandelen en 100 euro in beleggingsfondsen.

Overig
Verder is het natuurlijk de periode van de Sinterklaasfeestjes en dus kadootjes voor onze dochter. Vele dingen hadden we al gekocht in de rest van het jaar, zodat de kosten daarvoor, en straks ook voor Kerst, beperkt blijven.
Ook hebben we deze maand de zorgverzekering onder de loep genomen.